Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het aangekondigd interregionaal akkoord inzake de invoering van een voordelig fiscaal stelsel voor elektrische leasewagens.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 185)

 
Datum ontvangst: 24/12/2018 Datum publicatie: 21/01/2019 Referentie: B.I.V. 38 (18/19), Blz. 38
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 21/01/2019 Referentie: B.I.V. 38 (18/19), Blz. 41
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/01/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/01/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/01/2019 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 38 (18/19) 38
21/01/2019 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 38 (18/19) 41
21/01/2019 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 38 (18/19) 44