Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de Brusselse aanpak tegen tienerpooierschap.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 705)

 
Datum ontvangst: 16/01/2019 Datum publicatie: 12/02/2019 Referentie: B.I.V. 53 (18/19), Blz. 43
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 12/02/2019 Referentie: B.I.V. 53 (18/19), Blz. 45
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/01/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/01/2019 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/02/2019 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 53 (18/19) 44
12/02/2019 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 53 (18/19) 45
12/02/2019 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 53 (18/19) 47