Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 721)
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 149)

 
Datum ontvangst: 18/01/2019 Datum publicatie: 11/02/2019 Referentie: B.I.V. 49 (18/19), Blz. 4
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 11/02/2019 Referentie: B.I.V. 49 (18/19), Blz. 6
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/01/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/01/2019 Verwijzing commissie Europese aangelegenheden Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/02/2019 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 49 (18/19) 4
11/02/2019 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 49 (18/19) 6
11/02/2019 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 49 (18/19) 7