Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 208)

 
Datum ontvangst: 21/01/2019 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/01/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/01/2019 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/02/2019 Van de agenda gehaald. Marc-Jean Ghyssels B.I.V. 53 (18/19) 30