Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de zoektocht naar een nieuwe zaal voor de club Basic Fit Brussels Basketball.

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 651)

 
Datum ontvangst: 07/03/2019 Datum publicatie: 15/04/2019 Referentie: B.V.A. nr 50, Blz. 81
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 15/04/2019 Referentie: B.V.A. nr 50, Blz. 81
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2019 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/03/2019 Ontvankelijk p.m.
15/04/2019 Antwoord Fadila Laanan B.V.A. nr 50 81
 
Vraag