Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gunning van schoonmaakcontracten voor de ministeries en departementen onder zijn bevoegdheid.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 1129)

 
Datum ontvangst: 20/03/2019 Datum publicatie: 25/05/2019 Referentie: B.V.A. nr 51, Blz. 33
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 25/05/2019 Referentie: B.V.A. nr 51, Blz. 33
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/03/2019 Ontvankelijk p.m.
25/05/2019 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 51 33
 
Vraag