Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de mogelijkheid om bij sociale woningprojecten autodelen te voorzien.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 983)

 
Datum ontvangst: 19/04/2019 Datum publicatie: 25/05/2019 Referentie: B.V.A. nr 51, Blz. 8
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/04/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag