Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het toezicht op de inzet van "slimme" elektriciteitsmeters en actie van het "Collectif Stof compteurs communicants".

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 990)

 
Datum ontvangst: 25/03/2019 Datum publicatie: 25/05/2019 Referentie: B.V.A. nr 51, Blz. 12
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/04/2019 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag p.m.
06/05/2019 Ontvankelijk p.m.
20/06/2019 Antwoord p.m. pdf
 
Vraag