Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het voormalige AXA-gebouw in de Vorstlaan 23-25 te Watermaal-Bosvoorde

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 2)

 
Datum ontvangst: 23/07/2019 Datum publicatie: 17/09/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 17/09/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/07/2019 Ontvankelijk p.m.
17/09/2019 Vraag/Antwoord p.m. pdf
 
Vraag    De krant L’Écho schrijft op 19 juli 2019 dat het voormalige AXA-gebouw in de Vorstlaan 23-25 te Watermaal-Bosvoorde op het punt staat verkocht te worden door de vastgoedmaatschappij Cofinimmo aan een consortium dat is opgebouwd rond de twee ontwikkelaars Kairos en Cores Development.

Dit gebouw vertoont zeer specifieke kenmerken die de renovatie, transformatie en/of herbestemming ervan uiterst complex maken.

Zal het gebouw, nadat het op de bewaarlijst werd gezet, beschermd worden?
Tijdens de vorige zittingsperiode had de minister-president het idee geopperd om het gebouw om te vormen tot een centrum voor artificiële intelligentie. Blijft de regering bij dat plan?

De koper kan zich ongetwijfeld niet verbinden tot zulke bedragen en zulke risico’s zonder zich zorgen te maken over de plannen van de overheid. Zijn er contacten geweest tussen het consortium dat op het punt staat het gebouw te kopen en de regering of haar diensten? Zo ja, hebt u hun de antwoorden op de bovenstaande vragen bevestigd?
 
 
Antwoord    Het vroegere gebouw van Royale Belge (Vorstlaan 25) in Watermaal-Bosvoorde staat inderdaad sinds 23 mei 2019 ingeschreven op de bewaarlijst, net zoals een deel van zijn park.

Er werd voor deze beschermingsmaatregel gekozen om een flexibelere positie te hebben in geval van een mogelijk renovatieproject van het gebouw. In dit stadium is er geen sprake van het terrein of het gebouw te beschermen.

Zoals l’Echo op 18 juli berichtte, heeft Cofinimmo in de loop van de zomer afstand gedaan van het AXA-gebouw. Noch wij, noch Urban.brussels hebben reeds contact gehad met de nieuwe kopers. Het laatste contact vond plaats met Cofinimmo, dat een gemengd project in het gebouw tot ontwikkeling wilde brengen.

Binnenkort zou ons een herbestemmingsproject voorgelegd moeten worden dat de erfgoedkwaliteiten respecteert. Ik zal zeker niet nalaten u op de hoogte te houden als mij de vraag gesteld wordt.

Wat de geschiktheid betreft een centrum voor kunstmatige intelligentie in het gebouw onder te brengen, blijven we ervan overtuigd dat dit een piste is die ernstig moet worden onderzocht en de Regering heeft in haar gewestelijke beleidsverklaring herhaald dat zij van plan is de ontplooiing van deze wetenschappelijke vooruitgang te helpen ondersteunen.

Momenteel wachten we op de nieuwe eigenaar om een standpunt in te nemen en we zullen niet nalaten contact met hem op te nemen om te vernemen wat zijn bedoelingen zijn.