Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de positionering van de camera's die gebruikt worden voor trajectcontrole

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 6)

 
Datum ontvangst: 11/09/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 14/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Verschillende projecten voor trajectcontrole zijn gepland en sommige zijn uitgevoerd (met name op de Louizalaan).

Kunt u mij vertellen of de camera's die voor die controles worden gebruikt de nummerplaat aan de voorkant of aan de achterkant van de voertuigen die op het betreffende gedeelte rijden fotograferen?

Kunt u mij voor dit specifieke weggedeelte het aantal geregistreerde inbreuken per maand geven sinds de plaatsing ervan?

Wat zijn de plannen voor de installatie van nieuwe trajectcontroles in 2019 en 2020?
 
 
Antwoord    De camera's die voor deze controles worden gebruikt, fotograferen de achterste nummerplaat van de voertuigen.
Overtredingen die door de trajectcontrole aan de Louizatunnel zijn vastgesteld sinds de ingebruikname ervan, per richting en per maand:

Brussel - trajectcontrole - Louizalaan (Ter Kameren)

Maand

OI

pv

TOTAAL

April

0

0

0

Mei

1

0

1

Juni

1045

127

1172

Juli

110

8

118

Augustus

649

81

730

Brussel - trajectcontrole - Louizalaan (Centrum)

Maand

OI

pv

TOTAAL

April

0

0

0

Mei

1

0

1

Juni

923

111

1034

Juli

0

0

0

Augustus

517

62

579

Brussel - trajectcontrole - Louizalaan (Ter Kameren + Centrum)

Maand

OI

pv

TOTAAL

April

0

0

0

Mei

2

0

2

Juni

1968

238

2206

Juli

110

8

118

Augustus

1166

143

1309
Er worden momenteel haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor meerdere assen, waaronder:
- Haachtsesteenweg, nabij de gewestelijke grens;
- Jules Bordetlaan;
- Lambermontlaan;
- Tervurenlaan;
We zullen een raadplegingsproces opstarten met de politiezones om de prioriteiten van de verschillende voorstellen te bepalen.

De studies moeten enerzijds het objectiveren van de noden en anderzijds het ontwerpen van de mogelijke installatie (lengte van het traject, locatie van het apparaat, ...) mogelijk maken.
De feitelijke uitvoeringsdatums zijn dus nog niet vastgesteld.