Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de homologatie van speed pedelecs.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 7)

 
Datum ontvangst: 13/09/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 14/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Personen die bij de federale dienst DIV een nummerplaat voor een speed pedelec aanvragen dienen soms zeer lang te wachten. Uit een antwoord van minister Bellot op vraag van Barbara Pas blijkt de reden te liggen bij de soms zeer lange wachttermijnen voor de homologatie die deze fietsen nodig hebben indien ze niet beschikken over een Europees gelijkvormigheidsattest. ,Zonder homologatie kunnen de fietsen niet worden ingeschreven bij de DIV.

De homologatie is een bevoegdheid van de gewesten.

Mijn vragen aan de minister:

1. Welke dienst is in het Brussels Gewest verantwoordelijk voor de homologatie van speed pedelecs?
2. Hoeveel speed pedelecs werden in 2016-2017-2018 en 2019 door deze dienst gehomologeerd?
3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een homologatie?
4. Hoeveel VTE zijn verantwoordelijk voor deze homologaties?
5. Welke maatregelen zijn er genomen of zullen concreet genomen worden om de wachttijden in te korten?
 
 
Antwoord    Een heikel punt vormt vooral het homologeren van speed pedelecs (L1e-A-voertuig) die voornamelijk enkele jaren verkocht werden. Het is immers pas sinds het inwerking treden van de Verordening 168/2013 Betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers dat L1e-A-voertuigen gehomologeerd moeten worden. Met de aanpassing van 31 oktober 2017 van het KB van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technisch eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen werden eveneens de eisen vastgelegd om deze voertuigen individueel te kunnen homologeren. Voertuigen geproduceerd voor deze datum voldoen in veel gevallen niet aan de wettelijke vereisten aangezien deze slechts vanaf 30 november 2017 aan deze wetgeving moeten voldoen.
1. Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de directie Voertuigen en Goederenvervoer verantwoordelijk voor de homologatie van alle voertuigen, dus ook van speed pedelecs.
2. Er werd nog geen enkele speed pedelec gehomologeerd binnen het BHG.