Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de plannen van Actiris om opleidingen te organiseren voor personen zonder verblijfsvergunning.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 3)

 
Datum ontvangst: 24/06/2019 Datum publicatie: 02/10/2019 Referentie: B.I.V. 4 (19/20), Blz. 20
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 02/10/2019 Referentie: B.I.V. 4 (19/20), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/09/2019 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/09/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/09/2019 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/10/2019 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 4 (19/20) 20
02/10/2019 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 4 (19/20) 21
02/10/2019 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 4 (19/20) 22