Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uit te voeren werkzaamheden in de Regentschapsstraat

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 9)

 
Datum ontvangst: 17/09/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Toen ik het parlement verliet, midden in de mobiliteitsweek, nam ik bus 33 naar het Louizaplein. Ik was verdiept in het schrijven van een publicatie op Facebook in verband met de actualiteitsvraag die ik u zojuist had gesteld, toen de bus plotseling tegen het wegdek schampte, ter hoogte van de Regentschapsstraat, zo erg zelfs dat een dame kloeg over rugpijn. De harde klap had gelijk wie die op dat moment in het voertuig rechtstond, kunnen doen vallen. Ik kan me bovendien voorstellen dat een dergelijke schok aanzienlijke schade moet toebrengen aan de voertuigen van de MIVB die langs deze plaats rijden.

Toen ik het incident met de bestuurder besprak, vertelde hij me dat er al jaren een gat in het wegdek was, maar dat het, ondanks de verzoeken van de MIVB, nog steeds niet was gedicht.

Graag wil ik u de volgende vragen stellen:

- Bevestigt u dat er een gat zit in de weg van bus 33 ter hoogte van de Regentschapsstraat?
- Wanneer werd dat opgemerkt?
- Heeft de MIVB gevraagd om het wegdek op die plaats te herstellen?
- Is er schade vastgesteld aan de voertuigen van de MIVB die langs die plaats rijden?
- Zijn er renovatiewerken gepland? Zo ja, wat is het verwachte tijdschema?
 
 
Antwoord    In 2018 heeft de MIVB de trambedding in de Regentschapsstraat ter hoogte van de Zavel op eigen initiatief opnieuw bestraat, met name het stuk van het wegdek waarvoor het onderhoud ten laste valt van de MIVB.

Het wegdek van de Regentschapsstraat heeft trouwens ook al meerdere herstellingen ondergaan van de wegbeheerder, hier de Stad Brussel, op vraag van de MIVB, met name ter hoogte van het Koningsplein. Rekening houdende met het vele verkeer op deze plaats zijn deze herstellingen meestal kortdurend.

Eind september werd schade van het wegdek vastgesteld ter hoogte van de Regentschapsstraat – gaten, losgekomen bestrating en verzakkingen op meerdere plaatsen in het wegdek. Dit alles hoofdzakelijk ter hoogte van de Zavel op de reisweg van bus 33. De MIVB diende hiervoor een aanvraag tot herstelling in bij de Stad Brussel.

Op vandaag hebben de technische diensten van de MIVB geen kennis van voertuigen die schade opliepen door de slechte toestand van deze straat.

Het behoort tot de taken van de wegbeheerder om de timing van de herstellingswerken vast te leggen.