Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inventaris van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 2)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 16/09/2019 Datum publicatie: 17/10/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/10/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het punt "een grotere transparantie en scherpere controlemaatregelen" van de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (regeerperiode 2019-2024) staat dat er een algemeen kadaster van alle begunstigden van de toegekende subsidies zal worden aangemaakt.

Na het financiële schandaal dat de vzw Samusocial in 2017 trof, is het vandaag belangrijk om transparant te zijn over de subsidies die de drie Brusselse regeringen (BHG, GGC en FGC) toekennen, door regelmatig aan de volksvertegenwoordigers de financiële elementen door te geven die nodig of nuttig zijn voor hun controletaak, maar ook om de zogenaamde actieve openbaarheid te vergroten door de belastingbetaler te laten volgen wat er met zijn geld gebeurt.

Aan het begin van deze zittingsperiode (16 september 2019) zou ik, in naam van de transparantie en om mijn opdracht van controle van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren, graag een inventaris ontvangen van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen.

Ter zake wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoe zit het met de inventaris van de begunstigden van toegekende subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen? Beschikt u over een inventaris? Welke gegevens zijn er in die inventaris per onderdeel opgenomen?
2. Kunt u mij schriftelijk de meest recente inventaris verstrekken van de begunstigden van toegekende subsidies (sinds 2018) die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, met voor elke begunstigde: de naam van de begunstigde, de rechtsvorm, het (de) toegekende bedrag(en) en het jaar van het (de) toegekende bedrag(en)?

Beschikbaar op
https://drive.google.com/file/d/1FrPJlba7eTuFz3W2ga5PdXAz2JSw-ZmD/view
 
 
Antwoord    1. Hoe zit het met de inventaris van de begunstigden van de toegekende subsidies die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen? Beschikt u over een inventaris? Wat zijn de gegevens – veld per veld – die in deze inventaris zijn opgenomen?

VOOR BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

Wij beschikken over een systeem voor het beheer van alle subsidies die worden toegekend door Brussel Economie en Werkgelegenheid – BEW.

Een inventaris kan dus op elk moment worden opgevraagd.

Er worden verschillende gegevens bijgehouden over de begunstigden. De belangrijkste verzamelde gegevens zijn de volgende:

Algemene gegevens (eveneens raadpleegbaar via de Kruispuntbank van Ondernemingen)

- Ondernemingsnummer, benaming en rechtsvorm
- Gegevens van de maatschappelijke zetel

De bankgegevens van de begunstigde


Het bedrag van de subsidie die aan de begunstigde werd toegekend, de basisallocatie waarop de uitgave werd aangerekend

Deze gegevens zijn nodig voor de opstelling van de besluiten tot toekenning van de subsidie.

Voor INNOVIRIS:

Een volledig overzicht van de jaarlijks gefinancierde projecten zit tevens vervat in het jaarverslag, te raadplegen via de Innoviris.brussels website.

2. Kunt u mij de laatste inventaris van de begunstigden van de (sinds 2018) toegekende subsidies die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen schriftelijk overmaken met voor elke begunstigde: de naam van de begunstigde, de rechtsvorm, het (de) toegekende bedrag(en) en het jaar waarin het (de) bedrag(en) werd(en) teogekend?

Bijlage: http://weblex.irisnet.be/data/crb/bqrann/2019-20/143251/images.pdf

In de bijlage 1 : BRUSSEL ECONOMIE en WERKGELEGENEHEID
In de bijlage 2a : INNOVIRIS, inventaris van alle begunstigden
In de bijlage 2b : INNOVIRIS, volledige namen van de programma’s