Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de directe en indirecte steun aan en/of samenwerking met Zuid-Afrika.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 4)

 
Datum ontvangst: 10/09/2019 Datum publicatie: 15/10/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 15/10/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    BRICS-land Zuid-Afrika is een van de belangrijkste economische en politieke machten van Afrika. Voor ons land en onze ondernemingen is Zuid-Afrika dan ook een belangrijke economisch partner op het Afrikaanse continent. Ons land heeft echter niet enkel een economische en cultuurhistorische banden met het land. Zuid-Afrika is, afgezien van enkele landen op het Europese contitent, samen met de Verenigde Staten en Canada, ook het land waar het grootste aantal landgenoten woont.

Graag vernam ik van de minister/staatssecretaris het volgende:

1. Is er vanuit de departementen binnen de bevoegdheid van de Regering enige vorm van directe of indirecte steun aan en/of samenwerking met de Zuid-Afrikaanse regering?
Indien zo,
a. Waaruit bestaat deze steun en/of samenwerking?
b. Welke is het doel van deze steun en/of samenwerking?
c. Indien het over indirecte steun en/of samenwerking gaat, welke is (zijn) de partners waarmee wordt samengewerkt?
d. Welke is de kostprijs van deze steun en/of samenwerking?
e. Sinds wanneer is deze steun en/of samenwerking lopende en –indien van toepassing- wanneer loopt deze af?

2. Is er vanuit de departementen binnen de bevoegdheid van de Regering enige vorm van directe of indirecte steun aan en/of samenwerking met NGO’s of andere organisaties in Zuid-Afrika?

Indien zo,
a. Waaruit bestaat deze steun en/of samenwerking?
b. Welke is het doel van deze steun en/of samenwerking?
c. Indien het over indirecte steun en/of samenwerking gaat, welke is (zijn) de partners waarmee wordt samengewerkt?
d. Welke is de kostprijs van deze steun en/of samenwerking?
e. Sinds wanneer is deze steun en/of samenwerking lopende en –indien van toepassing- wanneer loopt deze af?
 
 
Antwoord    Vanuit mijn bevoegdheden is er geen directe of indirecte steun en/of samenwerking met de Zuid-Afrikaanse regering, noch enige vorm van directe of indirecte steun en/of samenwerking met NGO's of andere organisaties in Zuid-Afrika.