Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bezettingsgraad van Park & Ride Coovi en wegwijzers

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 15)

 
Datum ontvangst: 23/09/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In mei 2019 hebben het Brussels Parkeeragentschap en Brussel Mobiliteit samen met de MIVB de parking Park & Ride Coovi plechtig geopend.

Deze park and rides richten zich tot de pendelaars die hun wagen achterlaten aan de poorten van de hoofdstad en verder reizen met het openbaar vervoer.

Onlangs werd in de pers gewezen op het beperkte gebruik van die park and ride.

Het is natuurlijk wel zo dat een dergelijk project tijd nodig heeft om optimaal te functioneren.

Maar ik heb ook vernomen dat de borden die de parking moeten aangeven langs de autosnelweg vier maanden later nog altijd niet geplaatst zijn. Dat helpt natuurlijk niet om dat instrument dat moet bijdragen tot de ontwarring van de verkeersknoop in Brussel, beter te laten werken.

Wat verklaart die achterstand?
Wanneer komen die borden er?
Wat is de huidige bezettingsgraad van Park & Ride Coovi?
Gelet op het feit dat de parking vanaf januari betalend wordt, rijst de vraag of de minister gedacht heeft aan een communicatiecampagne rond die park and ride om de bezettingsgraad op te krikken.
 
 
Antwoord    We hebben de meeste van deze antwoorden al gegeven na de interpellatie van Meneer De Beukelaer in de Commissie Mobiliteit van 15/10/2019.
Wat de bewegwijzering vanaf de ring betreft, is Brussel Mobiliteit verantwoordelijk voor de bewegwijzering op het Brusselse grondgebied; bovendien werd door parking.brussels een aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid om hetzelfde te doen op de delen van de ring die zich op Vlaams grondgebied bevindt.
Tot slot zijn er stappen ondernomen om een P+R lichtbord te installeren dat zichtbaar is vanaf de ring.
De bezettingsgraad van P&R Ceria is momenteel 20%.
De overstapparking Ceria werd op 23 mei in gebruik genomen. Deze inhuldiging was het onderwerp van uitgebreide persaandacht. Gezien het feit dat deze parking bestemd is voor pendelaars en werkende personen, werd het echter niet opportuun geacht om in de zomer een dure communicatiecampagne te lanceren, tijdens een periode wanneer een groot deel van de pendelaars met verlof is en de autodruk in Brussel sowieso minder is.
Een gerichte campagne op sociale media voor het doelpubliek staat nu op het punt om eind 2019 te worden gelanceerd en verspreid.