Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het proefproject van de workshops voor gepersonaliseerde begeleiding van de NEET op initiatief van het kabinet

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 8)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 25/09/2019 Datum publicatie: 15/10/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/10/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens Eurostat waren er in 2018 in het Brussels Gewest 13,3% NEET (tegen 19,2% in 2012). Spijtig genoeg blijven ondanks al onze inspanningen het fenomeen van de NEET en de sherwoodisering van een deel van de jeugd een feit. Tal van ontmoedigde Brusselse jongeren gaan niet meer naar de diensten van Actiris of het OCMW en verdwijnen dus uit beeld.

Vanuit die vaststelling en om het kwaad bij de wortel uit te roeien, hebben tijdens de vorige zittingsperiode vier OCMW’s deelgenomen aan een project met workshops voor gepersonaliseerde begeleiding op initiatief van het kabinet van Minister-President Rudi Vervoort (PS), met de steun van het operationeel programma van het Europees Sociaal Fonds (OP ESF) 2014-2020 voor het Brussels Gewest. De vorige minister bevoegd voor werkgelegenheid, de heer Didier Gosuin (DéFI) heeft dat proefproject in de commissie van 7 juni 2018 te berde gebracht. Hij had het toen over een zeer gepersonaliseerde benadering die de NEET die van het OCMW afhingen een alternatieve opleiding aanbood om opnieuw de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen zetten.

Om mijn informatiebank verder aan te vullen, heb ik volgende vragen.

1. Quid evaluatie van het proefproject van de workshops voor gepersonaliseerde begeleiding?
2. Wanneer is het project gestart en is het nog aan de gang?
3. Welke OCMW’s zijn daarbij betrokken? Wat is de participatiegraad per OCMW en volgens gender? Wat zijn de concrete resultaten en de toegekende financiële middelen?
4. Wordt het proefproject uitgebreid tot de andere Brusselse OCMW’s?

“Young people aged 15-24 neither in employment nor in education and training (NEET), by sex - annual averages”, last update 10/07/2019,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_neet_a&lang=engeraadpleegd op 2 oktober 2019.
 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag betreffende de inrichting van gepersonaliseerde pedagogische workshops, die ik tijdens de vorige bestuursperiode heb uitgebouwd.

Dit Europees project dat sinds 2016 in meerdere Brusselse OCMW’s is uitgetest, valt onder de bevoegdheid van de Minister bevoegd voor het toezicht op de Plaatselijke Besturen.

Ik ben dan ook zo vrij tu te verwijzen naar mijn collega, Minister B. Clerfayt.