Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van FixMyStreet

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 20)

 
Datum ontvangst: 27/09/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet, stelt FixMyStreet sinds 2013 de Brusselse burgers in staat om via een website of een app groot afval in de straten van de hoofdstad te melden. FixMyStreet teams kunnen ingrijpen voor vuilniszakken bij een straathoek, een losse paal, een kuil in een grote wegingang, defecte verlichting, beschadigde wegen, enz. Sinds augustus 2019 houdt FixMyStreet zich ook bezig met verlaten objecten zoals fietsen.

Het aantal voorvallen dat op FixMySreet wordt gemeld neemt voortdurend toe. Een artikel van de RTBF van afgelopen maart gaf aan dat er in 2018 40.000 voorvallen werden gemeld via FixMyStreet. Volgens persberichten is het aantal gemelde voorvallen per dag tussen 2013 en 2018 verzesvoudigd. De cijfers maken gewag van 70 gemelde voorvallen per dag.

Wat de aard van de problemen betreft, hadden de meest gemelde voorvallen in 2017 betrekking op afval en openbare netheid. In dat jaar waren zij goed voor 41,58% van de vastgestelde voorvallen. Ondanks het groeiende succes betreuren sommige gebruikers soms de tijd die nodig is voordat de teams kunnen ingrijpen.

In het licht van het bovenstaande wil ik u vragen naar de volgende aspecten:

- Ten eerste, hebt u gegevens over de verzoeken die door de FixMyStreet-teams worden verwerkt? Hoeveel klachten werden in 2019 ontvangen en hoeveel klachten werden behandeld? Gelieve uw antwoord te detailleren per type klacht (afval en openbare netheid, wegherstel, reparatie van straatmeubilair, enz.).
- Kunt u ons vertellen hoeveel mensen zich momenteel bezighouden met de goede werking van FixMyStreet? Hoeveel van hen zorgen voor de klachtenbehandeling en coördinatie van de cel met de gemeenten?
- Sinds augustus 2019 werd een subcategorie "verlaten fietsen" toegevoegd aan de diensten van FixMyStreet. Overweegt u extra categorieën te creëren op basis van de behoeften van FixMyStreet-gebruikers?
- Welke maatregelen beveelt u aan om de efficiëntie en actiesnelheid van FixMyStreet te verbeteren?
- Tot slot, overweegt u om informatie- en bewustmakingscampagnes te voeren om FixMyStreet onder de aandacht van het grote publiek te brengen?
- Meer in het algemeen, welke maatregelen neemt de regering om de strijd tegen sluikstorting te versterken?
 
 
Antwoord    Gegevens met betrekking tot meldingen via Fix My Street voor het jaar 2019 (BM + Net Brussel)

 

 

Afgesloten

In behandeling

Zonder gevolg

Gemeld

Straatkolken

957

137

2

 

Afval

openbare netheid

11969

1649

19

 

Verlichting

87

168

1

162

Fonteinen

4

1

1

 

Stadsmeubilair

727

774

10

196

Monumenten

2

2

2

 

Aanplanting

80

83

8

9

Wegbekleding

297

509

40

13

Signalisatie

428

437

28

108

Riooldeksels

19

42

 

1

 

 

 

 

 

14570

3802

111

489

 
Cijfers Mobiris + Straatverlichting:

Mobiris: Gemeld 430 / Afgesloten: 158
Straatverlichting: Gemeld 144 / Afgesloten: 28

Achtergelaten fietsen:
Gemeld: 475 / Afgesloten: 173

Alle medewerkers van de uitvoerende cellen werken samen om elk incident dat via Fix My Street wordt gemeld zo goed mogelijk te behandelen.
De gemeenten die "pro"-partner zijn en de burgers die dit wensen, worden op de hoogte gehouden van het dossier en dit vanaf de goedkeuring tot de effectieve oplossing voor het gemelde gebrek.

Verzoeken om mogelijke nieuwe categorieën te creëren worden besproken tijdens de stuurcomités die georganiseerd worden voor de opvolging van Fix My Street.
De belangrijkste maatregel die overwogen wordt voor een snellere uitvoering is de herziening van de procedure zodat de meldingen over gewestwegen niet meer goedgekeurd worden door de gemeenteloketten vooraleer ze aan de bevoegde technische diensten worden bezorgd.
Wat de communicatie ter promotie van Fix My Street betreft, ontvingen de gemeenten onlangs een groot aantal nieuwe flyers en vond een eenmalige persvoorlichting plaats. 
Wat betreft de bestrijding van illegale afvalverwijdering, valt deze vraag onder de bevoegdheid van Minister Maron.