Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de hervorming van het educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 17)

 
Datum ontvangst: 30/09/2019 Datum publicatie: 16/10/2019 Referentie: B.I.V. 14 (19/20), Blz. 14
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/10/2019 Referentie: B.I.V. 14 (19/20), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/10/2019 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/10/2019 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 14 (19/20) 15
16/10/2019 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 14 (19/20) 16
16/10/2019 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 14 (19/20) 18