Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het studentenwoning label.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 11)

 
Datum ontvangst: 27/09/2019 Datum publicatie: 06/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Iedere verhuurder van een studentenwoningen in Brussel kan bij de overheid een aanvraag indienen voor een label. Voor dit label moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Het label kan worden aangevuld met een kwaliteitsbeoordeling van de woning met betrekking tot de uitrusting, de nabijheid, de aansluitingen, de energieprestatie en akoestiek. Tijdens de geldigheidsduur van het label (5 jaar) kan de Directie van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGH) op elk moment een controle uitvoeren op de naleving van de voorwaarden voor dit label.

Vandaar mijn vragen:

- Hoeveel aanvragen werden ingediend voor een label?
- Hoeveel aanvragen werden aanvaard? Hoeveel aanvragen werden geweigerd?
- Gezien de DGH al met een serieus tekort aan inspecteurs kampt, zou ik graag willen weten hoeveel controles er uitgevoerd werd op de naleving van de voorwaarden van dit label?
- In welke gemeentes werden het meest labels aangevraagd?
 
 
Antwoord    Tussen 28/05/2018, de datum waarop de eerste aanvraag werd ingediend, en 20/10/2019 werden 1007 labelaanvragen ingediend bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie.

Alle aanvragen werden aanvaard.

Er werden geen controles van studentenwoningen uitgevoerd.

Het gaat hier niet om een gebrek aan controle door een tekort aan inspecteurs, maar door het feit dat het overgrote deel van de gelabelde woningen van de ULB en Brik bekend zijn bij de DGHI en dus geen controle vereisen.

Sur les 1007 labels, 984 (soit 97.72%) ont été délivrés pour des kots étudiants situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

De andere 23 labels werden verdeeld in de gemeenten Etterbeek, Anderlecht, Oudergem en Elsene.