Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de financiering van het mentorprogramma van Actiris

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 14)

 
Datum ontvangst: 02/10/2019 Datum publicatie: 22/10/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/10/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Naar aanleiding van de mondelinge vraag die werd gesteld in de commissie voor de Economische Zaken van 2 oktober had ik graag meer informatie gekregen over de financiering van het mentorprogramma van Actiris.

Op 30 augustus laatstleden heeft de pers laten weten dat er jaarlijks 1,5 miljoen euro zou worden uitgetrokken voor die projectoproep, die ertoe strekt het aantal begeleidingen door mentoren in de hoofdstad met 30% te verhogen. Op de persoonlijke internetpagina van uw voorganger wordt echter van een ander bedrag gesproken, dat geraamd wordt op 1.762.500 euro tot 31 december 2019.

Aangezien u het mentorprogramma in het Brussels Gewest wenst aan te moedigen en uit te breiden, kunt u dan meedelen welk bedrag er jaarlijks daadwerkelijk zal worden uitgetrokken voor het project?
 
 
Antwoord    Het persbericht van mijn voorganger, Didier GOSUIN, dateert van 31/05/2018. Hoewel erin verwezen wordt naar een bedrag van 1.762.500 euro, gaat het om het budget voor de periode die loopt van 01/06/2018 tot 31/12/2019.

Duo for a JOB

Team4job

01/06/2018 – 31/12/2018

412.500 €

150.000 €

01/01/2019 – 31/12/2019

742.500 €

457.500 €

Ik kan me niet uitspreken over de begroting 2020 gelet op de lopende begrotingsonderhandelingen.