Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de maatregelen van de gewestelijke werkgelegenheidsinspectie in de strijd tegen mensenhandel.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 7)

 
Datum ontvangst: 07/10/2019 Datum publicatie: 06/11/2019 Referentie: B.I.V. 26 (19/20), Blz. 5
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/11/2019 Referentie: B.I.V. 26 (19/20), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/10/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/10/2019 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/11/2019 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 26 (19/20) 5
06/11/2019 Tussenkomst Hasan Koyuncu B.I.V. 26 (19/20) 6
06/11/2019 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 26 (19/20) 7