Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de dierproeven in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 21)

 
Datum ontvangst: 07/10/2019 Datum publicatie: 23/10/2019 Referentie: B.I.V. 20 (19/20), Blz. 76
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/10/2019 Referentie: B.I.V. 20 (19/20), Blz. 77
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/10/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/10/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/10/2019 Ontwikkeling Ingrid Parmentier B.I.V. 20 (19/20) 76
23/10/2019 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 20 (19/20) 77
23/10/2019 Repliek Ingrid Parmentier B.I.V. 20 (19/20) 80