Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het project voor een Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn.

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 22)

 
Datum ontvangst: 06/10/2019 Datum publicatie: 11/12/2019 Referentie: B.I.V. 38 (19/20), Blz. 5
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/12/2019 Referentie: B.I.V. 38 (19/20), Blz. 8
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/10/2019 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/10/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/10/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/12/2019 Ontwikkeling Victoria Austraet B.I.V. 38 (19/20) 5
11/12/2019 Toegevoegde mondelinge vraag Gaëtan Van Goidsenhoven B.I.V. 38 (19/20) 6
11/12/2019 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 38 (19/20) 8
11/12/2019 Repliek Victoria Austraet B.I.V. 38 (19/20) 10