Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de instorting van een deel van de oude stadsomwalling van Brussel aan de Cellebroersstraat

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 26)

 
Datum ontvangst: 15/10/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de nacht van 17 op 18 november 2018 is een deel van de oude stadsomwalling van Brussel uit de 13e eeuw ingestort. Het stuk muur van 20 meter lang en 7 meter hoog bevond zich op de binnenkoer van de school Sint-Joris gelegen Cellebroersstraat nr. 16, waar werken werden uitgevoerd. De instorting is waarschijnlijk veroorzaakt door het bedrijf dat de werken in de school uitvoert. De aannemer, die niet alle vereiste voorzorgsmaatregelen had getroffen, moet de muur op eigen kosten heropbouwen.

Meer dan een jaar later is de muur nog steeds niet hersteld. Dat heeft Brussel in een aantal opzichten in de problemen gebracht en veroorzaakt nog steeds problemen.

Ten eerste gaat het om een historische en architecturale ramp voor Brussel. De ingestorte muur maakt deel uit van de eerste omwalling van Brussel, de oudste nog zichtbare constructie in onze hoofdstad. Hendrik I van Brabant heeft in de 13
e eeuw de omwalling in enkele decennia laten optrekken.

Ten tweede veroorzaakt de instorting problemen op toeristisch gebied, want een bezoek aan de omwalling maakt deel uit van vele toeristische rondleidingen. Bovendien zou de heropbouw van de muur in zijn oorspronkelijke staat een positief punt zijn voor de toeristen.

Tot slot laat de beveiliging rond de ingestorte muur te wensen over en is ze weinig esthetisch. Voorts werden de omwonenden nergens over geïnformeerd.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Ten eerste, beschikt u informatie over de reparatie/heropbouw van de ingestorte muur? Wie is daar verantwoordelijk voor?
- Hebt u garanties dat de muur in zijn oorspronkelijke staat zal worden hersteld?
- Bestudeert u de mogelijkheid om de beveiliging rond de ingestorte muur te verhogen?
- Heeft de regering sinds de instorting van de muur concrete maatregelen getroffen om de toeristische sector te steunen? Zijn er in dat verband ontmoetingen geweest?
- Zijn er, tot slot, overleg en informatiesessies met de omwonenden georganiseerd? Zo ja, met welk resultaat?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag over de instorting van een deel van de vroegere omwalling van Brussel in de Cellebroersstraat.

Ik laat het over aan de heer Pascal Smet, die als staatssecretaris bevoegd is voor stedenbouw en erfgoed, om deze vraag nauwkeurig te beantwoorden. Deze aangelegenheid valt immers vooral onder zijn bevoegdheid.