Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van de bijeenkomsten Good Food 2019

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 36)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 21/10/2019 Datum publicatie: 29/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het kader van de strategie Good Food werd van 18 tot 20 oktober 2019 een vierde editie van de Good Food-bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens het weekend vonden in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van activiteiten plaats, waaronder gratis kook- en voedselverspillingpreventieworkshops, ontmoetingen met producenten, bezoeken aan moestuinen en een sociale kruidenierswinkel, enz. Deze drie dagen maken deel uit van de strategie Good Food (2016-2020) "Naar een duurzaam voedselsysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" onder leiding van Leefmilieu Brussel en de cel Landbouw van de FOB. Deze strategie is er in het bijzonder op gericht om tegen 2035 in het Brussels Gewest een autonomie van 30% in lokaal geproduceerde groenten en fruit te bereiken. Er is een verband tussen armoede, voedsel en gezondheid.

Na dat weekend, dat in het teken stond van Good Food, wil ik samen met de minister de acties bekijken die dat weekend zijn voorgesteld om de invoering van een duurzamer en vooral voor iedereen betaalbaar voedselsysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen.

Daarom volgende vragen:

1. Welke ondersteuning hebben de diensten van de minister geboden aan de organisatie van het weekend gewijd aan Good Food?
2. Wat is het resultaat van deze vierde editie van de Good Food-bijeenkomsten? Wie waren de betrokken actoren en organiserende partners? Bezoekersaantallen? Zijn er door het Gewest gesubsidieerde of gesteunde buurtprojecten waarin stedelijke landbouwinitiatieven zijn geïntegreerd die gericht zijn op lokaal geproduceerde groenten en fruit, onder de aandacht gebracht? Zo ja, welke?
3. Hebben vertegenwoordigers van de Brusselse stadslandbouw ook deelgenomen? Zo ja, wie?
4. Was de Brussels Urban Agriculture Facilitator aanwezig? Zo ja, wat waren de acties van de strategie Good Food die naar voren kwamen?
5. Welke middelen zijn voor dat actieweekend uitgetrokken?
6. Wat zijn de opmerkingen en aanbevelingen die dat weekend naar voren zijn gekomen? Is er een positieve evolutie geweest sinds de vorige edities van de Good Food-bijeenkomsten? Is er al een vijfde editie gepland voor oktober 2020?
7. Tot slot, welke partnerschappen zijn er sinds de vorige editie van de Good Food-bijeenkomsten opgestart om tegen 2035 30% autonomie te bereiken op het vlak van lokaal geproduceerde groenten en fruit in het Brusselse Gewest? Wat zijn de belangrijkste beperkingen waarmee we momenteel worden geconfronteerd die de uitvoering van de partnerschappen belemmeren?

https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/acties-van-het-gewest/strategie-good-food-naar-een-duurzamer-voedingssysteem-het
 
 
Antwoord    1) Welke ondersteuning hebben uw diensten geboden voor de organisatie van dit “Good Food”-weekend ?

De "Good Food"-ontmoetingen werden georganiseerd door een onderaannemer die bij openbare aanbesteding werd aangewezen voor rekening van Leefmilieu Brussel (Clepsydre Communication, in samenwerking met Yellow Event voor het logistieke gedeelte van het evenement). Een projectmanager van Leefmilieu Brussel beheerde de opvolging van de organisatie van de "Good Food"-ontmoetingen door de onderaannemer in interne samenwerking met de betrokken personen van het "Good Food"-team.
2) Wat zijn de resultaten van deze 4e editie van de "Good Food"-ontmoetingen? Wie waren de betrokken actoren en organiserende partners? Kunt u mij een idee geven van het aantal aanwezigen? Zijn er door het Gewest gesubsidieerde of gesteunde wijkprojecten met stedelijke landbouwinitiatieven voor lokaal geproduceerde groenten en fruit onder de aandacht gebracht? Zo ja, welke?
Met nog maar twee weken te gaan voor het einde van het evenement, is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken uit de 4e editie van de "Good Food"-ontmoetingen, aangezien de verschillende evaluaties nog aan de gang zijn. We kunnen u echter al een aantal gedeeltelijke resultaten meegeven. Zo vindt u onderstaand de lijst van de actoren die hebben deelgenomen aan de "Good Food"-ontmoetingen:

1. La Ferme Nos Pilifs
2. Les Maîtres Maraîchers
3. Le NORD
4. Ecoconnaissances
5. Jette en transition
6. AMAKARA
7. Ward Borremans
8. SEMANCE
9. L’EPI Epicerie Participative
10. ANTIDOTES
11. Lily’s Granola
12. NOJAVEL!
13. De Bramentuin/ le Jardin des Ronces
14. Frigo solidaire Ixelles
15. Skyfarms
16. Au Rayon bio
17. Gemeente Jette
18. asbl Tournesol-Zonnebloem vzw
19. La Ferme du Chant des Cailles
20. comité de quartier du Vieux-Sainte-Anne
21. Houblons de Bruxelles
22. La Tricoterie - Fabrique de Liens
23. Rencontre des Continents (in samenwerking met QUINOA, het Netwerk van de GASAP, SOS FAIM, AiA, Terre-en-Vue, MAP)
24. Bokashi Compost
25. MIKE&BECKY
26. Moutons bxlois
27. Collectif KomChéTaMère
28. Vzw Le Début des Haricots - stadsboerderij project
29. Jardin Potager Gray-Couronne
30. De Zaadkiosk en Witloof in de Stad/Le Kiosque à Graines et Chicon en Ville
31. Le Champignon de Bruxelles
32. URBI Leaf
33. Nature à Jette
34. Mundus maris asbl
35. GEMEENSCHAPSCENTRUM MARITIEM VZW en Molleke
36. Epi St.Gilles
37. Gemeente Etterbeek
38. Cultureghem
39. EVA vzw
40. Du pain et des liens
41. Fermenthings
42. Refresh-XL
43. Rusthuis Le Val des Roses
44. Institut Redouté Peiffer
45. Caba Jette
46. MAD LAB
47. AquaponieBxl
48. OCMW van Auderghem
49. La Ferme du Chant des Cailles
50. Ylo's VeJetteAbles
51. La Tricoterie - Fabrique de Liens
52. Frigo partagé ULB
53. Food & Pleasure
54. Jean-Philippe Gomrée
55. Thècle Dubuis
56. OCMW van Sint-Agatha-Berchem
57. Worms
58. Pépite
59. Hierba Buena
60. Aromatisez-vous
61. Itinéraire bis gourmand
62. Fristouille
63. Incredible Company
64. Qu’est-ce qu’on mange
65. Le four à bois, la caravane passe !
66. Simone a soif !
67. Boentje café
68. Belgobon
69. Kalune

Er hebben naar schatting 3246 bezoekers deelgenomen aan de ontmoetingen voor de gecentraliseerde activiteiten die op 18-19-20 oktober werden georganiseerd en naar schatting 1500 bezoekers hebben deelgenomen aan het “Good Food” Festival op zondag 20 oktober. In totaal hebben dus naar schatting 4746 bezoekers deelgenomen aan de “Good Food”-ontmoetingen in 2019. De nadruk werd wel degelijk gelegd op door het Gewest gesubsidieerde of gesteunde wijkprojecten met stedelijke landbouwinitiatieven voor lokaal geproduceerde groenten en fruit. De onderstaande lijst bevat alleen de lokale wijkprojecten (de volledige lijst van projecten die betrekking hebben op de productie, maar die niet als “wijkproject” worden beschouwd - met inbegrip van een groot aantal ondersteunde projecten - is opgenomen in punt 3):
1. Jette en transition (Nature à jette - verger de la transition)
2. De Bramentuin/ le Jardin des Ronces
3. comité de quartier du Vieux-Sainte-Anne Jardin Potager Gray-Couronne

3) Hebben vertegenwoordigers van de Brusselse stadslandbouw ook deelgenomen? Zo ja, wie?

Ja, als we de actoren van de lijst uit vraag 2 hernemen, vinden we hierin actoren die verbonden zijn met de hele voedselketen (producenten, verwerkers, distributeurs, consumenten, anti-verspillers, ...). Projecten met betrekking tot de landbouw (commercieel, gemengd en burger, maar ook de veehouderij) waren in de meerderheid. Het betreft met name de volgende projecten:

1. La Ferme Nos Pilifs
2. Les Maîtres Maraîchers
3. Ecoconnaissances (conseil en parmaculture)
4. Jette en transition (Nature à jette - verger de la transition)
5. Ward Borremans (soin des arbres fruitiers)
6. SEMANCE
7. De Bramentuin/ le Jardin des Ronces
8. Skyfarms
9. Gemeente Jette
10. asbl Tournesol-Zonnebloem vzw
11. La Ferme du Chant des Cailles
12. comité de quartier du Vieux-Sainte-Anne
13. Houblons de Bruxelles
14. Moutons bxlois
15. Vzw Le Début des Haricots - stadsboerderij project
16. Jardin Potager Gray-Couronne
17. De Zaadkiosk en Witloof in de Stad/Le Kiosque à Graines et Chicon en Ville
18. Le Champignon de Bruxelles
19. URBI Leaf
20. Refresh-XL
21. Institut Redouté Peiffer
22. AquaponieBxl
23. La Ferme du Chant des Cailles
24. Ylo's VeJetteAbles
25. BoerenBruxselpaysans
26. la Maison verte et bleue
27. Jean-Philippe Gomrée
28. Pépite (facilitatrice de cultures)
29. Aromatisez-vous
4) Was de Brusselse Facilitator voor Stadslandbouw aanwezig? Zo ja, wat waren de acties van de "Good Food"-strategie die werden benadrukt?

De Facilitator was niet als dusdanig aanwezig, aangezien zijn rol er vooral in bestaat om een professioneel publiek te helpen, terwijl de doelgroep van de ontmoetingen het grote publiek is. De facilitator werd echter geciteerd in de films-debatten over stadslandbouw door Leefmilieu Brussel, waarin de rol van deze actor werd toegelicht.
5) Welke middelen zijn er voor dit actieweekend uitgetrokken?

De middelen die zijn toegewezen voor de organisatie van de "Good Food"-ontmoetingen in 2019 (3 dagen van gedecentraliseerde activiteiten in combinatie met een centraal evenement op zondag) bedragen 191257€ inclusief btw.
6) Wat zijn de conclusies en aanbevelingen na dit weekend? Is er een positieve evolutie geweest sinds de vorige edities van de "Good Food”-ontmoetingen? Is er al een 5e editie van de "Good Food"-ontmoetingen gepland voor oktober 2020?
Het is nog te vroeg om definitieve conclusies en aanbevelingen te trekken uit deze vierde editie van de Ontmoetingen, aangezien de evaluatie van deze actie nog niet is afgerond. Na de eindevaluatie van de Ontmoetingen, zal een evaluatie- en aanbevelingsnota worden opgesteld die zal worden overgemaakt aan het kabinet, dat zal beslissen over het vervolg dat aan dit project zal worden gegeven.
7) Welke partnerschappen zijn er sinds de vorige editie van de "Good Food"-Ontmoetingen opgestart om tegen 2035 een autonomie van 30% te bereiken op het vlak van lokaal geproduceerde groenten en fruit in het Brussels Gewest? Wat zijn de belangrijkste beperkingen waarmee we momenteel worden geconfronteerd die de uitvoering van de partnerschappen belemmeren?

Niet enkel de "Good Food"-Ontmoetingen hebben de ambitie om bij te dragen tot de doelstelling van 30% consumptie door de Brusselaars van groenten en fruit die worden geproduceerd in het Gewest en zijn periferie. De Ontmoetingen streven immers ook de volgende doelstellingen na:

- de bekendmaking van het “Good Food”-concept, de “Good Food”-strategie, de “Good Food”-actoren en de uitgevoerde “Good Food”-acties;

- het bevorderen van een verandering in de perceptie om de aansluiting bij het concept aan te moedigen ("Good Food is betaalbaar voor iedereen");

- het verstrekken van informatie en het aanmoedigen van de uitwisseling van ervaringen en praktijken om gedragsveranderingen te stimuleren.

De ontmoetingen maken het in ieder geval mogelijk om (de voornoemde) producenten uit het Gewest bekend te maken. Ze maken het ook mogelijk om de consumenten ertoe aan te zetten hun eigen voedsel te produceren, te koken met verse producten, enz. Naast de ontmoetingen, zijn er tal van acties om tegen 2035 30% van de groenten en fruit die door de Brusselaars worden geconsumeerd te produceren in en rond Brussel. Er zal meer dan 1600 ha landbouwgrond nodig zijn (op basis van een schatting van het specifiek rendement van de Brusselse stadslandbouw; zie de studie "Evaluatie van de professionele primaire landbouwproductie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", uitgevoerd in 2018 en beschikbaar op de "Good Food"- portaalsite. De aanzienlijke toename van de lokale en duurzame productie kan alleen worden bereikt door de stad en de landelijke periferie opnieuw met elkaar te verbinden, vandaar het belang van een nauwe samenwerking met de actoren in de periferie.


De interactie tussen het Brussels Gewest en de belangrijkste actoren in de periferie (Steunpunt Korte Keten, Provincies Waals en Vlaams-Brabant, Diversiferm, Made in BW, Vlaamse LandMaatschappij, Bioforum en Biowallonie) is in volle gang en moet in stand worden gehouden om de land- en tuinbouwers in de periferie aan te moedigen om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te voorzien van duurzame landbouwproducten. Bovendien moet er ook samen worden nagedacht over de hinderpalen die deze herverbinding tussen de Brusselse consumenten en de producenten in de periferie in de weg staan, voornamelijk deze met betrekking tot de gewestelijke hinderpalen (wetgeving, taal, mobiliteit, enz...).

Het grote publiek moet ook op de hoogte worden gehouden van de lopende ontwikkelingen in de stadslandbouw in Brussel. En in dit opzicht dragen de Ontmoetingen hiertoe bij. Daarnaast is ook een gedeelde en transversale ondersteuning van de stadslandbouw tussen de verschillende bevoegdheden nodig om deze sector te ondersteunen en ten volle te profiteren van de positieve externe effecten ervan. Er worden contacten gelegd, met name via de dienst van de Facilitator voor Stadslandbouw, om andere betrokken overheden en actoren te betrekken bij en te sensibiliseren voor het gebruik van de SL als instrument dat bijdraagt tot de verwezenlijking van hun doelstellingen. In het kader van verschillende overheidsprojecten, zoals het project op de Delta-site dat wordt beheerd door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, worden stadslandbouwprojecten overwogen en/of ontwikkeld. Deze projecten werden uitgedacht in samenwerking met de Facilitator voor Standslandbouw en laten zien dat de stadslandbouw een plaats inneemt in het publieke stedelijke weefsel. Zij is echter niet groot genoeg om het hoofd te bieden aan de demografische druk en de behoeften van de bevolking, met name op het gebied van huisvesting. Een van de grootste hinderpalen voor de ontwikkeling van de stadslandbouw in Brussel is immers de toegang tot productiegebieden voor projectdragers.

Een van de uitdagingen zal zijn om de grond die uitsluitend voor de stadslandbouw moet worden gereserveerd, te definiëren en zelfs wettelijk te beschermen. Het in kaart brengen van de gebieden die potentieel bruikbaar zijn voor de landbouw en de invoering van een voorkooprecht voor het Gewest op landbouwgrond, zijn de eerste stappen om de toegang tot de productiegebieden te vergemakkelijken.Al deze denkoefeningen geschieden in samenwerking met de betrokken actoren, waaronder Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussels, BoerenBruxselPaysans, Terre-en-Vue, ERU, Perspective, CityDev, Huisvesting Brussel, Brussel Stedenbouw en Erfgoed, de gemeente Anderlecht, de Grondregie van Brussel, Algemene Coördinatie, de Vlaamse LandMaatschappij, Urban, le Début des Haricots, de stad Brussel en de Grondregie van Wallonië (SPW).