Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de derving van inkomsten als gevolg van de degressiviteit van de belasting op de inverkeerstelling

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 16)

 
Datum ontvangst: 21/10/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Onze autobelasting moet zeker worden aangepast aan de milieudoelstellingen die we nastreven.

Ons huidige systeem van belasting op de inverkeerstelling is zo georganiseerd dat die degressief is naar gelang de leeftijd van het voertuig; de inverkeerstelling van een recente zuinige auto wordt daarom zwaarder belast dan die van een oudere en meer vervuilende auto.

Daarom graag volgende info:

- het aantal nieuwe voertuigen dat in 2018 en in de loop van de voorbije periode van 2019 is ingeschreven en de overeenkomstige opbrengsten van belasting op de inverkeerstelling?
- het aantal in 2018 en in de loop van de voorbije periode van 2019 geregistreerde tweedehandsvoertuigen en de overeenkomstige ontvangsten uit de belasting op de inverkeerstelling?
- is er een studie uitgevoerd om te bepalen wat de inkomsten uit de belasting op de inverkeerstelling zouden zijn geweest zonder degressiviteit naar gelang van de leeftijd van het voertuig, dat wil zeggen indien er bij de berekening van belasting op de inverkeerstelling geen rekening gehouden zou zijn met het criterium van de leeftijd van het voertuig? Wat waren de conclusies?
 
 
Antwoord    In antwoord op deze vraag kan ik de geachte Volksvertegenwoordiger het volgende meedelen op basis van de gegevens verkregen van de FOD FIN.

Inschrijvingen 2018 :

nieuw aantal bedrag
75562 49 322 215,55 €

2e hands

leeftijd (jaren) aantal bedrag

0 3700 2 386 756,50 €
1 3733 2 491 238,70 €
2 2709 1 455 442,00 €
3 3108 1 461 706,60 €
4 3993 1 485 652,10 €
5 3832 1 139 693,45 €
6 4121 1 075 189,65 €
7 4303 959 023,50 €
8 4009 745 610,25 €
9 4007 606 100,40 €
10 4821 692 790,30 €
11 4712 572 433,35 €
12 4476 441 380,55 €
13 3449 287 853,60 €
14 2882 207 926,60 €
>=15 9565 588 247,50 €
som 67420 16 597 045,05 €
 


Inschrijvingen 2019 :
 
nieuw aantal bedrag
59034 42 656 174,05 €

2e hands

leeftijd (jaren) aantal bedrag

0 2817 2 060 157,20 €
1 2887 2 039 060,70 €
2 2266 1 343 960,80 €
3 2646 1 343 740,85 €
4 3048 1 182 410,40 €
5 2668 868 012,40 €
6 2557 639 834,65 €
7 3219 720 028,20 €
8 3189 608 124,35 €
9 2724 426 314,20 €
10 2792 402 342,05 €
11 3050 361 988,55 €
12 3141 327 221,85 €
13 2726 232 219,65 €
14 2099 157 909,10 €
>=15 6964 428 347,50 €
som
48793 13 141 672,45 €
 
Opmerkingen: het betreft de gevraagde bedragen, niet de ontvangen bedragen. Er werd ook geen rekening gehouden met vrijstellingen die nadien werden toegekend, naar aanleiding van uitvoer naar een ander EU-land binnen de 6 maanden.

Er werd een opsplitsing gemaakt tussen nieuwe inschrijvingen en inschrijvingen van tweedehandsvoertuigen. Wanneer er bij deze laatsten als leeftijd 0 staat betekent dit dus dat het een inschrijving betreft na de dag van eerste gebruik en voor het voertuig in maanden uitgedrukt 12 maand oud is.
 
Er is door de bevoegde fiscale diensten nooit een onderzoek gebeurt naar het effect van een mogelijke aanpassing van de degressiviteit.