Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de investeringen in personele middelen voor de digitalisering van de Brusselse gewestelijke overheidsdiensten

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 32)

 
Datum ontvangst: 30/10/2019 Datum publicatie: 06/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de beleidsverklaring van 18 juli 2019 lezen we de wens van de regering om computertechnologie te ontwikkelen ten behoeve van de bevolking (hoofdstuk: Smart City). Mijn vraag betreft de informatisering van het openbaar bestuur. Sommige federale diensten hebben de hand aan de ploeg geslagen en hebben goede vooruitgang geboekt in de informatisering van de overheidsdiensten.

De minister heeft de digitale transitie in zijn bevoegdheden. Ik heb dus volgende vragen:

- Wat is het aantal personen dat momenteel werkzaam is in de IT-diensten van alle organen die afhankelijk zijn van het Gewest (met inbegrip van de ION’s) en de gemeenten, de verhoudingen van het aantal ambtenaren, contractuelen, extern personeel (consultants, zelfstandigen en anderen, en de duur van hun opdracht) en hun statuten?
- Welke stappen zet de minister om deze teams te versterken en de uitdaging van de digitale transitie aan te gaan?
 
 
Antwoord    Ik kan uw vraag momenteel niet beantwoorden.

Ik ben van plan om voor het einde van het jaar aan de Regering een transversale analyse van de informaticakosten van het Gewest voor te stellen met het oog op optimalisatie en rationalisatie teneinde schaalvoordelen en synergiën tot stand te brengen.


Met de resultaten van deze studie zal ik een beter beeld krijgen van de huidige complexe situatie en zal ik een daadwerkelijke gewestelijke IT-strategie tot stand kunnen brengen die de concrete behoeften beter detecteert en dus de digitalisering van ons Gewest vergemakkelijkt.