Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 62)

 
Datum ontvangst: 28/10/2019 Datum publicatie: 10/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In 2018 lanceerde Leefmilieu Brussel de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming" (LEDO). Het doel van deze nieuwe versie van het label is om de maatregelen van de Brusselse instellingen op het vlak van milieubeheer in tal van activiteiten (catering, garage, kantooractiviteiten, organisatie van evenementen, internationale reizen, ...) te valoriseren en hen te helpen om hun impact op het milieu te verminderen, rekening houdend met de context van de instelling en die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds maart 2018 en het herontwerp ervan, staat het LEDO-label open voor elke instelling, ook voor de ministeriële kabinetten. Verschillende sites hebben al het LEDO-label verkregen (https://www.ecodyn.brussels/resultats/?lang=nl). In maart 2019 werd het LEDO-referentiekader geüpdatet en het omvat nu meer dan 300 goede praktijken op het gebied van milieubeheer en wettelijke milieuverplichtingen. Die opeenvolgende updates van het LEDO en de instrumenten die ter beschikking worden gesteld van de instellingen die in aanmerking komen voor het LEDO (platform om het labelingproces te vergemakkelijken, simulator: https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/referentiel.html?locale=nl, workshops, informatiesessies, ...) zijn bedoeld om de instellingen te motiveren om te starten met een eenvoudige milieubeheeraanpak, maar ook om het LEDO beter aan te passen aan de voortdurend evoluerende ecologische en socio-economische context van het Brussels Gewest. Met het oog op het dringende klimaatprobleem, is elk concreet gebaar en elke goede praktijk ter bevordering van een verantwoorde consumptie belangrijk, zelfs doorslaggevend in onze strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Voor een ministerieel kabinet of een overheidsdienst draagt het LEDO-certificaat bovendien bij tot de voorbeeldfunctie (verantwoordelijkheid, duurzaamheid en circulaire karakter) om het beleid, de plannen en de strategieën voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concreet te ondersteunen. Op 20 juni 2019 en 24 oktober 2019 werden nieuwe informatiesessies aangeboden aan de in aanmerking komende instellingen die een Ecodynamische aanpak wensen te volgen. De volgende informatiesessie vindt plaats op 28 november 2019. Graag wil ik van u als minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, het volgende weten:
1. Heeft uw kabinet de informatiesessie op 20 juni 2019 of 24 oktober 2019 bijgewoond?
2. Heeft uw kabinet zich kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming"?
3. Welke maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer worden in uw kabinet getroffen? Hoe worden zij concreet geïmplementeerd en uitgevoerd?
https://www.ecodyn.brussels/newsleed/het-referentiekader-van-het-label-ecodynamische-onderneming-is-nu-nog-eenvoudiger/?lang=nl
 
 
Antwoord    Helaas niet, maar we zijn ingeschreven voor de eerst volgende sessie, namelijk in januari 2020.
Als kabinet zijn we ons bewust van de noodzaak om ons ecologisch-verantwoord te organiseren. Vandaar dat we ons hebben ingeschreven voor de eerstvolgend informatiesessie. We willen goed geinformeerd zijn en onderzoeken of we in aanmerking komen, wat dat impliceert en hoe we ons dusdanig organiseren.


Bij het doen van aankopen zoeken we, in de mate van het mogelijke, naar leveranciers die zo min mogelijk plastic gebruiken en die lokaal en/ of ecologisch produceren.
In elke Cel en in de gemeenschappelijke ruimtes op ons kabinet hebben we verschillende afvaleilanden geplaatst om ons afval zo goed mogelijk te scheiden. Zo zijn er ook vragen gesteld aan de dienst die afval in ons gebouw verzamelt opties voor organisch afval.
We hebben geen plastic flessen op ons kabinet, we maken momenteel gebruik van glazen flessen en verwachten binnenkort de installatie van fonteinen op ons kabinet.
Verder is er een raadgever werkzaam op ons kabinet die veel kennis heeft mbt zéro plastic/ zéro afval diens kennis inzet voor het kabinet.
Ook starten we in 2020 met het organiseren van vormingen voor ons personeel over ecologie waarbij verschillende aspecten van worden aangekaart, bijvoorbeeld afvalbeleid.