Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 46)

 
Datum ontvangst: 28/10/2019 Datum publicatie: 10/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In 2018 lanceerde Leefmilieu Brussel de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming" (LEDO). Het doel van deze nieuwe versie van het label is om de maatregelen van de Brusselse instellingen op het vlak van milieubeheer in tal van activiteiten (catering, garage, kantooractiviteiten, organisatie van evenementen, internationale reizen, ...) te valoriseren en hen te helpen om hun impact op het milieu te verminderen, rekening houdend met de context van de instelling en die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds maart 2018 en het herontwerp ervan, staat het LEDO-label open voor elke instelling, ook voor de ministeriële kabinetten. Verschillende sites hebben al het LEDO-label verkregen (https://www.ecodyn.brussels/resultats/?lang=nl). In maart 2019 werd het LEDO-referentiekader geüpdatet en het omvat nu meer dan 300 goede praktijken op het gebied van milieubeheer en wettelijke milieuverplichtingen. Die opeenvolgende updates van het LEDO en de instrumenten die ter beschikking worden gesteld van de instellingen die in aanmerking komen voor het LEDO (platform om het labelingproces te vergemakkelijken, simulator: https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/referentiel.html?locale=nl, workshops, informatiesessies, ...) zijn bedoeld om de instellingen te motiveren om te starten met een eenvoudige milieubeheeraanpak, maar ook om het LEDO beter aan te passen aan de voortdurend evoluerende ecologische en socio-economische context van het Brussels Gewest. Met het oog op het dringende klimaatprobleem, is elk concreet gebaar en elke goede praktijk ter bevordering van een verantwoorde consumptie belangrijk, zelfs doorslaggevend in onze strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Voor een ministerieel kabinet of een overheidsdienst draagt het LEDO-certificaat bovendien bij tot de voorbeeldfunctie (verantwoordelijkheid, duurzaamheid en circulaire karakter) om het beleid, de plannen en de strategieën voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concreet te ondersteunen. Op 20 juni 2019 en 24 oktober 2019 werden nieuwe informatiesessies aangeboden aan de in aanmerking komende instellingen die een Ecodynamische aanpak wensen te volgen. De volgende informatiesessie vindt plaats op 28 november 2019. Graag wil ik van u als minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, het volgende weten:
1. Heeft uw kabinet de informatiesessie op 20 juni 2019 of 24 oktober 2019 bijgewoond?
2. Heeft uw kabinet zich kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming"?
3. Welke maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer worden in uw kabinet getroffen? Hoe worden zij concreet geïmplementeerd en uitgevoerd?
https://www.ecodyn.brussels/newsleed/het-referentiekader-van-het-label-ecodynamische-onderneming-is-nu-nog-eenvoudiger/?lang=nl
 
 
Antwoord    1. Heeft uw kabinet de informatiesessie op 20 juni 2019 of 24 oktober 2019 bijgewoond?

Wij hebben niet deelgenomen aan deze informatiesessies, maar we hebben ons ingeschreven voor de informatiesessie op 28/11/2019.

2. Heeft uw kabinet zich kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming”?
We hebben onze kandidatuur nog niet ingediend. In de eerste plaats willen we graag meer te weten komen over de bestaande mechanismen om een ecologisch beheerproject te definiëren.

3. Welke maatregelen en goede praktijken inzake ecologisch beheer werden er binnen uw kabinet genomen? Op welke manier worden ze concreet geïmplementeerd en uitgevoerd?

Het verzoek werd gericht aan de Brusselse Faciliteiten, de kantooreigenaar, om ervoor te zorgen dat de faciliteiten en investeringen in overeenstemming zijn met de eco-consumptienormen.
Concreet betekent dit dat, na de nieuwe installaties op de 11de verdieping van de Botanische Toren, de LED-verlichting op initiatief van Brussels Facilities is uitgebreid naar de kantoren. We hebben de bevestiging gekregen dat deze oplossing zal worden toegepast voor de herontwikkeling van de 12e verdieping.
Daarnaast zijn er al maatregelen genomen, met name op het gebied van waterverbruik (receptie/vergaderruimte, etc.). We hebben het gebruik van plastieke bekers geëlimineerd ten gunste van glazen en karaffen. In de nabije toekomst zullen waterfonteinen vervangen worden door fonteinen die aangesloten zijn op stromend water.
In vergelijking met de 7 voertuigen die we van de vroegere kabinetten (Didier Gosuin en Céline Fremault), voor de kabinetten Alain Maron en Barbara Trachte ontvingen, zullen er binnenkort 3 worden teruggegeven aan de administratie en er zal 1 voertuig aan het einde van het leasecontract niet worden vervangen.
Voor kantoorbenodigdheden maken we gebruik van het ecologisch aankoopkantoor van Leefmilieu Brussel.
Tot slot zullen we milieu- en sociale criteria voor aanbestedingen hanteren om leveranciers aan te moedigen om producten aan te bieden die zowel milieuvriendelijk zijn als de mensenrechten en sociale rechten respecteren.
Na de informatiesessie van 28/11, zullen we een ecologisch beheerproject en een uitvoeringsplan ontwikkelen. Dit plan zal het voorwerp uitmaken van overleg met de administratie, de verhuurder van de kantoren die wij in gebruik hebben.