Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke besturen (Vragen nr 33)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 28/10/2019 Datum publicatie: 11/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In 2018 lanceerde Leefmilieu Brussel de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming" (LEDO). Het doel van deze nieuwe versie van het label is om de maatregelen van de Brusselse instellingen op het vlak van milieubeheer in tal van activiteiten (catering, garage, kantooractiviteiten, organisatie van evenementen, internationale reizen, ...) te valoriseren en hen te helpen om hun impact op het milieu te verminderen, rekening houdend met de context van de instelling en die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds maart 2018 en het herontwerp ervan, staat het LEDO-label open voor elke instelling, ook voor de ministeriële kabinetten. Verschillende sites hebben al het LEDO-label verkregen (https://www.ecodyn.brussels/resultats/?lang=nl). In maart 2019 werd het LEDO-referentiekader geüpdatet en het omvat nu meer dan 300 goede praktijken op het gebied van milieubeheer en wettelijke milieuverplichtingen. Die opeenvolgende updates van het LEDO en de instrumenten die ter beschikking worden gesteld van de instellingen die in aanmerking komen voor het LEDO (platform om het labelingproces te vergemakkelijken, simulator: https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/referentiel.html?locale=nl, workshops, informatiesessies, ...) zijn bedoeld om de instellingen te motiveren om te starten met een eenvoudige milieubeheeraanpak, maar ook om het LEDO beter aan te passen aan de voortdurend evoluerende ecologische en socio-economische context van het Brussels Gewest. Met het oog op het dringende klimaatprobleem, is elk concreet gebaar en elke goede praktijk ter bevordering van een verantwoorde consumptie belangrijk, zelfs doorslaggevend in onze strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Voor een ministerieel kabinet of een overheidsdienst draagt het LEDO-certificaat bovendien bij tot de voorbeeldfunctie (verantwoordelijkheid, duurzaamheid en circulaire karakter) om het beleid, de plannen en de strategieën voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concreet te ondersteunen. Op 20 juni 2019 en 24 oktober 2019 werden nieuwe informatiesessies aangeboden aan de in aanmerking komende instellingen die een Ecodynamische aanpak wensen te volgen. De volgende informatiesessie vindt plaats op 28 november 2019. Graag wil ik van u als minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, het volgende weten:
1. Heeft uw kabinet de informatiesessie op 20 juni 2019 of 24 oktober 2019 bijgewoond?
2. Heeft uw kabinet zich kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming"?
3. Welke maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer worden in uw kabinet getroffen? Hoe worden zij concreet geïmplementeerd en uitgevoerd?
https://www.ecodyn.brussels/newsleed/het-referentiekader-van-het-label-ecodynamische-onderneming-is-nu-nog-eenvoudiger/?lang=nl
 
 
Antwoord    - Vraag 1:

Op 20 juni 2019 bestond het kabinet nog niet aangezien de Brusselse Regering pas in de loop van de maand juli werd samengesteld. Wat de sessie van 24 oktober 2019 betreft, verkeerde het kabinet op dat moment nog in een opbouwfase en was het dus niet mogelijk om hierop aanwezig te zijn. We zullen onderzoeken of we op een latere sessie aanwezig kunnen zijn.

- Vraag 2:

Aangezien het kabinet zich toen nog in een beginfase bevond, stond deze kwestie nog niet op de agenda. We zullen deze mogelijkheid bestuderen na de volgende informatiesessie die in het kader van dit label wordt georganiseerd.
Het kabinet heeft echter al bijzondere aandacht gehecht aan de kwesties betreffende het ecologisch beheer en de impact op het milieu. Een reeks maatregelen werd aldus ingevoerd binnen onze structuur.

-
Vraag 3:

Zoals reeds uitgelegd in het kader van eerder gestelde schriftelijke vragen door Mevrouw Aurélie Czekalski (SV 28 en 29), werden een aantal maatregelen ingevoerd, met name om :

ü Het gebruik van plastic te verminderen :

· We gebruiken geen vaatwerk in plastic meer;
· We hebben waterdispensers, verbonden met de waterleiding in plaats van met bidons, die wij gebruiken met herbruikbare kruiken in glas ;
· De aanschaf van papierwaren gebeurt via de aankoopcentrale voor ecologische benodigdheden van Leefmilieu Brussel.
· Doordat we elektronisch archiveren, hebben we ook veel minder plastic mappen en/of plastic tussenbladen nodig.

ü Te streven naar nul procent afval :

· De melkcapsules werden vervangen door kartonnen verpakkingen ;
· We hebben koffiezetapparaten voor granen geplaatst om geen capsules meer te moeten gebruiken ;
· De documenten worden gedigitaliseerd om het afdrukken ervan op papier zo veel mogelijk te beperken ;
· De fotokopieerapparaten werden standaard ingesteld om te printen in zwart-wit ;
· Afval wordt gescheiden. Elk bureau heeft een vuilnisbak voor papier en een gewone vuilnisbak.

En in de keuken wordt het volgende afval gescheiden:
- papier / karton
- plastic
- blikjes / conserven
- restafval
- toners
- glas
- voedselafval en
- lege batterijen
Het afval wordt weggegooid in de door de eigenaar daartoe voorziene containers in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

ü Onze ruimten duurzaam te beheren :

Ook al hebben wij als huurder geen rechtstreekse inspraak op het vlak van energiebeleid voor het gebouw waarin wij gevestigd zijn, we hebben aangedrongen op een duurzaam beheer van het gebouw.
Het gebouw wordt aldus voorzien van groene elektriciteit.
Momenteel wordt overigens de laatste hand gelegd aan een project ter verbetering van het centrale technische beheer van het gebouw. Dit nieuwe systeem voor het beheer van de verwarming, dat minder energieverslindend is, dient om zo optimaal mogelijk om te springen met de weersomstandigheden door het opvolgen van de weersverwachtingen, dag per dag, door een bedrijf vanop afstand. Door te anticiperen op het weer wordt vermeden dat de verwarmingsinstallatie op een heel korte tijdspanne te snel hoger wordt gezet.
Momenteel wordt eveneens een studie uitgevoerd om het energieverbruik x% per jaar te doen dalen.
Ten slotte hebben wij, zoveel mogelijk, recycling en hergebruik gestimuleerd voor de inrichting van de ruimten.

ü Ons wagenpark te vergroenen :

· We hebben een benzinevoertuig vervangen door een voertuig op CNG;
· We stellen onze medewerkers voor om (elektrische en plooi-) fietsen te gebruiken voor hun werkgerelateerde verplaatsingen.