Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de oproep tot projecten vanwege het Gewest voor de bevordering van het imago van Brussel via de Brusselse verenigingen en sportclubs.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 20)
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 11)

 
Datum ontvangst: 08/10/2019 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/12/2019 Van de agenda gehaald.
16/12/2019 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag