Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vrouwen in digitale beroepen.

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 26)

 
Datum ontvangst: 04/11/2019 Datum publicatie: 22/01/2020 Referentie: B.I.V. 54 (19/20), Blz. 11
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/01/2020 Referentie: B.I.V. 54 (19/20), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/11/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/11/2019 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/12/2019 Uitgesteld
22/01/2020 Ontwikkeling Margaux De Ré B.I.V. 54 (19/20) 11
22/01/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 54 (19/20) 13
22/01/2020 Repliek Margaux De Ré B.I.V. 54 (19/20) 16