Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de federale campagne voor de opsporing van het radon-gas en de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 41)

 
Datum ontvangst: 21/10/2019 Datum publicatie: 08/01/2020 Referentie: B.I.V. 45 (19/20), Blz. 50
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/01/2020 Referentie: B.I.V. 45 (19/20), Blz. 51
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/11/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/12/2019 Uitgesteld
08/01/2020 Ontwikkeling Leila Agic B.I.V. 45 (19/20) 50
08/01/2020 Antwoord Alain Maron B.I.V. 45 (19/20) 51
08/01/2020 Repliek Leila Agic B.I.V. 45 (19/20) 53