Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Ongeval tussen een tram en een voetganger op het Heldenplein in Ukkel

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 84)

 
Datum ontvangst: 18/11/2019 Datum publicatie: 10/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de late namiddag van donderdag 14 november 2019 werd een voetganger aangereden door een tram. Volgens de informatie waarover we beschikken, gebeurde het ongeval op het Heldenplein. Er viel een gewonde en het tramverkeer werd meer dan een uur onderbroken tussen de haltes Vanderkindere en Globe.
Naar aanleiding daarvan had ik u graag de volgende vragen gesteld:
1. Welke actoren en voertuigen zijn precies betrokken bij het ongeval?
2. Is er een onderzoek verricht naar de oorzaak (oorzaken) van het ongeval? Zo ja, wie heeft dat gedaan? Wat zijn de bevindingen?
3. Welke schade werd toegebracht aan wegen, voertuigen, gebouwen en andere infrastructuur?
4. Zijn er gewonde weg- of MIVB-gebruikers?
5. Wat waren de directe gevolgen van het ongeval voor de kwaliteit van de dienstverlening van de MIVB?
6. Zijn er klachten tegen de MIVB ingediend? Zo ja, hoeveel en om welke redenen?
7. Welke maatregelen heeft de MIVB getroffen om de dienst te blijven verlenen?
8. Wat zijn de financiële gevolgen van het ongeval: welke bedragen heeft de MIVB vrijgemaakt om de eventueel noodzakelijke herstellingen uit te voeren en/of eventuele schadevergoedingen uit te keren?
9. Wat is de kans dat dit soort ongevallen zich voordoet?
10. Hebben zich op die plaats nog soortgelijke of andere ongevallen met MIVB-voertuigen voorgedaan?
11. Welke maatregelen (inzake preventie en bescherming) zijn er, ten slotte, getroffen om dit soort ongevallen te voorkomen?

https://bx1.be/uccle/une-jeune-fille-a-ete-heurtee-par-un-tram-a-uccle/, geraadpleegd op 18 november 2019.

 
 
Antwoord    Bij het ongeval was een tram betrokken van lijn 92, die richting Schaarbeek reed. De tram heeft een voetgangster aangereden.
Een tram van lijn 4 richting Stalle, die uit de andere richting kwam, is ter plaatse moeten blijven aangezien de trambestuurder directe getuige was van het ongeval (en zo dus indirect betrokken was).
Er werd de volgende ochtend een onderzoek geopend door de dienst Safety Tram van de MIVB. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de voetgangster onoplettend was en het rood licht genegeerd heeft. Ze haastte zich vanaf de halte aan de overkant.
De tram kwam net aan bij de halte. Het is bewezen dat de trambestuurder van de MIVB aan verminderde snelheid reed en zijn noodrem heeft gebruikt.
De onoplettendheid van de voetgangster ligt aan de basis van dit ongeval.
Er is geen schade vastgesteld aan het wegdek of aan de tram zelf.
De voetgangster werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.
Het verkeer werd in eerste instantie onderbroken tussen de Marlowsquare en het Leon Vanderkindereplein (het eerste halfuur). Zodra de politie toestemming gaf aan tram 4 (die indirect betrokken was bij het ongeval), om zich te verplaatsen richting Stalle, konden trams rechtsomkeer maken. Dankzij de wissel die zich aan de Heldensquare bevindt, konden de trams komende van Vanderkindere tot de Marlowsquare rijden. Vanaf dat moment was het verkeer onderbroken tussen de Marlow- en de Heldensquare. Pendelbussen hebben de niet-bediende haltes van de tram bediend tijdens het incident.
De MIVB heeft zes reacties ontvangen betreffende dit ongeval: vier klachten over vertragingen die te wijten waren aan het ongeval en twee tweets met een informatief karakter.
Op vandaag heeft de MIVB geen enkele eis of vraag tot schadevergoeding ontvangen. Het ongeval heeft geen schade berokkend aan voertuigen of aan het net.
De trams hebben in 2018 meer dan 15,285 miljoen kilometer afgelegd, ten opzichte van 15,149 miljoen km in 2017 (+1%). Ze legden in 2018 meer dan 165,5 ritten af, tegenover 150,8 miljoen ritten in 2017 (+9,7%). In dezelfde periode heeft de MIVB 39 ongevallen tussen een tram en een voetganger gehad (-13,3% ten opzichte van 2017).
Op vandaag is het het enige ongeval op deze plaats in 2019.
In 2018 kende de MIVB twee ongevallen op deze plaats:
- op 25/01/2018: een tram vertrekt aan de halte en een voetganger stapt net vóór de tram. De voetganger is niet gewond.
- Op 21/06/2018: een voetganger steekt plots over, niet via een oversteekplaats, terwijl de tram remt en net bijna stilstaat. De voetganger is niet gewond.
In dit geval is de oorzaak van het ongeval de onoplettendheid van de voetgangster, die oversteekt terwijl het licht op rood staat.
De MIVB voert elk jaar sensibiliseringscampagnes om de zwakke weggebruikers erop te wijzen dat de tram altijd voorrang heeft, en legt hen ook uit waarom (remafstand e.d.).
In oktober 2019 werden trouwens nog folders uitgedeeld in het kader van zo’n sensibiliseringscampagne. Tegelijkertijd hingen er affiches uit. Ook intern worden sensibiliseringscampagnes georganiseerd voor de medewerkers van de MIVB, om hen aan een zo defensief mogelijke rijstijl te herinneren.