Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Het Zero Afval Salon

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 69)

 
Datum ontvangst: 27/11/2019 Datum publicatie: 20/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Dit jaar was het Zero Afval Salon enerzijds bestemd voor de professionals en anderzijds voor het grote publiek.
Het Zero Afval Salon voor professionals had plaats op donderdag 14 november 2019 van 18 tot 21 uur in het gebouw BEL (Tour & Taxis). Deze beurs voor bedrijven en professionals bood de gelegenheid om via debatten, workshops, presentaties van producten en diensten van bedrijven, ontmoetingen, enz. de Brusselse bedrijven bewust te maken van de uitdagingen inzake milieuvriendelijk management (https://www.ecodyn.brussels/), duurzame kantines, circulaire economie, maar ook van de andere mogelijkheden, opportuniteiten en uitdagingen in het kader van strategieën voor circulaire economie in de bedrijven.
Het Zero Afval Salon voor het grote publiek had plaats op zaterdag 16 november 2019 van 10 tot 18 uur in Tour & Taxis ( https://zeroafvalsalon.brussels/). Deze beurs voor het grote publiek bood de gelegenheid om via conferenties, workshops, ontmoetingen, demonstraties en presentaties van producten en diensten van exposanten en experts in Zero Afval (professionals, bedrijven, verenigingen, overheden, ....), enz. de Brusselaars bewust te maken van de uitdagingen op het vlak van stadslandbouw, duurzame voeding, voedselverspilling,... ( https://www.goodfood.brussels/), korte ketens, circulaire economie ( https://www.circulareconomy.brussels/), mogelijkheden, opportuniteiten en uitdagingen in het kader van duurzame strategieën in de Brusselse woningen en wijken, scholen, de bouwsector, de voedingssector/voedingssector/het mobiliteitsgebeuren enz. en hen daartoe te stimuleren. De beurs bood tevens de gelegenheid om duurzaam beheer van de resources en afvalstoffen te bevorderen door hergebruik, terugwinning en recycling aan te moedigen (https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/strategie-en-acties-van-het-gewest/hulpbronnen-en-afvalbeheerplan).

Naar aanleiding van dit evenement zou ik u de volgende vragen willen stellen wat uw bevoegdheid of toezicht betreft:
1. Welke steun hebben uw diensten verleend voor de organisatie van de beurs? Welke maatregelen werden daartoe getroffen?
2. Wat is de balans van het evenement? Welke actoren en organiserende partners hebben eraan deelgenomen?
3. Hebt u deelgenomen aan het evenement? Hebben vertegenwoordigers van uw kabinet of bestuur eraan deelgenomen? Zo ja, om wat te doen? Welke acties, maatregelen en strategieën werden naar voren geschoven in het kader van de Good Food-strategie 2016-2020, het label Ecodynamische Onderneming en het vijfde Gewestelijk Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan 2018-2023. Welk prijskaartje hing daaraan?
4. Wat zijn de vaststellingen en aanbevelingen na afloop van het evenement? Is er een positieve evolutie vastgesteld sinds de vorige editie van het Zero Afval Salon in 2018?
5. Welke partnerschappen zijn sinds de vorige editie van het Zero Afval Salon 2018 tot stand gebracht om de transitie van de Brusselse ondernemingen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het Zero Afval Model te stimuleren?
6. Wat is het totaalbedrag dat uw diensten specifiek hebben uitgetrokken om de transitie van de ondernemingen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar een Zero Afval Model te stimuleren? Welke bedragen werden vrijgemaakt voor de aangelegenheden die onder uw bevoegdheid vallen? Zijn er op het vlak van afvalbeheer internationale partnerschappen tot stand gebracht waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ondernemingen en/of overheidsinstellingen betrokken zijn? Zo ja, met wie en sinds wanneer?
 
 
Antwoord    1) Welke ondersteuning hebben uw diensten geboden bij de organisatie van dit evenement? Welke ondersteuningsmaatregelen werden er genomen?
Leefmilieu Brussel organiseerde, financierde en ondersteunde het project voor de organisatie van het Zero Afval Salon. Leefmilieu Brussel deed een beroep op externe inschrijvers (Zero Waste Belgium en Yellow Event) voor de logistieke organisatie en programmering van het evenement.
2) Welke balans kunt u opmaken van dit evenement? Welke actoren en organiserende partners hebben hieraan deelgenomen?
De balans van het Zero Afval Salon is zeer positief voor zowel de dag gewijd aan professionals als de dag gewijd aan het grote publiek. In beide gevallen heeft het enthousiasme van de Brusselaars voor het thema geleid tot een zeer hoge participatiegraad. De dag gewijd aan professionals betrof een eerste editie en trok 480 geregistreerde publieke en private organismen aan. De dag gewijd aan het grote publiek trok tussen 13.000 & 15.000 mensen aan, i.e. 50% meer dan de editie van 2018.
Op beide Salons werden de Brussels “Zero Afval”-initiatieven en -actoren die B2B, B2G & B2C diensten aanbieden, voorgesteld.
Leefmilieu Brussel is de projectdrager; een samenwerking met de kunstenaars van Recy-K (La Mouvance Recup') vond plaats in het kader van de artistieke tentoonstelling van het Zero Afval salon voor het Grote Publiek. Hub nam deel aan de Zero Afval salon voor Professionals in het kader van haar samenwerking met Leefmilieu Brussel voor het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE).
3) Heeft u deelgenomen aan dit evenement? Hebben vertegenwoordigers van uw kabinet of administratie dit evenement bijgewoond? Als dat zo is, waarom? Welke acties, maatregelen en strategieën werden er voorgesteld, met name in verband met de “Good Food”-Strategie 2016-2020-strategie, het Label “Ecodynamische Onderneming” en het vijfde Gewestelijk Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan 2018-2023, en wat waren de financiële kosten daarvan?
Mijn kabinet nam deel aan het Salon voor professionals waar ik een openingstoespraak heb gehouden en de tijd heb genomen om de exposanten van de marktplaats te ontmoeten. De ondersteunende instrumenten voor ondernemingen in het Gewest (“Good Food”-Label, “Ecodynamische Onderneming”-Label, oproep tot het indienen van “Zero Afval”-projecten voor Handelszaken en het GPCE-ondersteuningsaanbod van de circulaire economie) werden door het personeel van Leefmilieu Brussel voorgesteld tijdens een specifieke workshop en op de stand van Leefmilieu Brussel. De organisatie van de 2 Zero Afval Salons vertegenwoordigde een totaal budget van 210.000 € voor Leefmilieu Brussel.
4) Wat zijn de bevindingen en aanbevelingen die voortvloeien uit dit evenement? Is er een positieve evolutie geweest sinds de vorige editie van het Zero Afval Salon in 2018?
De hoge opkomst op de twee salons geeft aan dat er bij de Brusselaars (ondernemingen en het grote publiek) een reële vraag is naar het “Zero Afval”-thema en dat ze vragende partij zijn voor een transitie.
Uit de enquête onder de bezoekers van het Salon voor het Grote Publiek is gebleken dat +- 50% van de bezoekers (FR) en +- 80% van de bezoekers (NL) zichzelf als "beginners" beschouwden op het vlak van “Zero Afval”, wat aantoont dat bewustmakingsacties belangrijk blijven. Bovendien werden het overmatig gebruik van plastic verpakkingen in supermarkten en de compostering in de stad door de bezoekers beschouwd als de eerste obstakels voor een “Zero Afval”-aanpak.
Sinds de editie van 2018 zien we een positieve trend met een toename van 50% van het aantal bezoekers voor het Salon voor het Grote Publiek en een bewuster publiek (minder verspreiding van brochures dan in 2018, bezoekers namen zelf het initiatief om foto's van de flyers te maken in plaats van een flyer te nemen).
Voor het Salon voor Professionals heeft 75% van de bezoekers die op de enquête hebben gereageerd een positieve of zelfs zeer positieve indruk van het Salon.
5) Welke samenwerkingen zijn er sinds de vorige editie van het Zero Afval Salon 2018 opgestart om de transitie van de Brusselse ondernemingen en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het “Zero Afval”-model te versterken?
Het Zero Afval Salon voor Professionals betrof een eerste editie in 2019. Het was een proefproject, waaraan Hub.brussels in het kader van het GPCE heeft meegewerkt.
6) Wat is het totale bedrag dat uw diensten specifiek besteden om de transitie van ondernemingen en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar een “Zero Afval”-model aan te moedigen? Wat zijn de bedragen die werden vrijgemaakt binnen uw bevoegdheidsgebieden?
Zijn er op het vlak van afvalbeheer internationale samenwerkingen opgestart waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ondernemingen en/of overheidsinstellingen betrokken zijn? Zo ja, met wie en sinds wanneer?
Leefmilieu Brussel heeft een budget van 6,6 miljoen euro om de transitie van ondernemingen en burgers naar een circulaire economie en “zero afval”-model te stimuleren. Al deze acties worden omkaderd door het GPCE en het HABP.
Leefmilieu Brussel is actief binnen het ACR+ netwerk, een internationaal netwerk van steden en regio's die het doel delen om het duurzaam beheer van de hulpbronnen te bevorderen en de transitie naar een circulaire economie op hun grondgebied en daarbuiten te versnellen. Leefmilieu Brussel is stichtend lid van het ACR+ netwerk. Dankzij deze deelname kan Leefmilieu Brussel rechtstreeks in contact komen met andere regio's op het gebied van afvalbeheer en -preventie. In samenwerking met deze regio's zijn verschillende Europese projecten uitgevoerd (PreWaste, Smartwaste, Region4Recycling, ...). Ook het Salon kadert in een van deze projecten: de Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV). In 2019 tijdens de 11e editie van de EWAV zijn op Europees niveau 16.570 afvalpreventie- en afvalbeheerprojecten georganiseerd. Binnen een totaal ander vakgebied, werd een partnerschap opgestart tussen ACR+, Brussel en Zero Waste Scotland, met name om samen te werken op het gebied van de analyse van indirecte emissies die verband houden met het hulpbronnen- en afvalbeheer.