Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Ongeval tussen een tram en een voetganger aan de halte Pétillon in Etterbeek

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 97)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 28/11/2019 Datum publicatie: 27/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de vroege namiddag van donderdag 31 oktober 2019 werd een jong meisje aangereden door een tram. Volgens de informatie van de woordvoerder van de MIVB kwam ze uit het metrostation, stak ze de laan over en kwam ze terecht onder de tram aan de halte Pétillon. Het tramverkeer werd meer dan een uur onderbroken tussen de haltes Buyl en Meiser. De Montgomerytunnel werd in de richting van het Ter Kamerenbos gesloten.

Naar aanleiding daarvan had ik u graag de volgende vragen gesteld:

1. Welke actoren en voertuigen zijn precies betrokken bij het ongeval?
2. Is er een onderzoek verricht naar de oorzaak (oorzaken) van het ongeval? Zo ja, wie heeft dat gedaan? Wat zijn de bevindingen?
3. Welke schade werd toegebracht aan wegen, voertuigen, gebouwen en andere infrastructuur?
4. Zijn er gewonde weg- of MIVB-gebruikers? Bevestigt u de verklaring van de woordvoerder van de MIVB over het jonge meisje dat onder een tram terechtkwam?
5. Wat waren de directe gevolgen van het ongeval voor de kwaliteit van de dienstverlening van de MIVB?
6. Zijn er klachten tegen de MIVB ingediend? Zo ja, hoeveel en om welke redenen?
7. Welke maatregelen heeft de MIVB getroffen om de dienst te blijven verlenen?
8. Wat zijn de financiële gevolgen van het ongeval: welke bedragen heeft de MIVB vrijgemaakt om de eventueel noodzakelijke herstellingen uit te voeren en/of eventuele schadevergoedingen uit te keren?
9. Wat is de kans dat dit soort ongevallen zich voordoet?
10. Hebben zich op die plaats nog soortgelijke of andere ongevallen met MIVB-voertuigen voorgedaan?
11. Welke maatregelen (inzake preventie en bescherming) zijn er, ten slotte, getroffen om dit soort ongevallen te voorkomen?

https://bx1.be/news/une-personne-coincee-sous-un-tram-a-hauteur-de-petillon/, geraadpleegd op 28 november 2019.
 
 
Antwoord    Het gaat om een ongeval tussen een tram van lijn 25 en een voetgangster. De tram raakte de voetgangster die de sporen overstak aan de halte Pétillon. De voetgangster stak over, van links naar rechts, zonder te kijken en dat terwijl de tram ook aan het claxonneren was.
De MIVB voerde een onderzoek zoals de MIVB steeds doet bij een tramongeval. Hieruit blijkt de onoplettendheid van de voetgangster, die de drukknop om groen licht als voetganger te krijgen niet gebruikte en toch overstak, dit terwijl de tram eraan kwam.
De voetgangster raakte gewond, ze kwam onder de tram terecht.
Aan het voertuig werd geen schade vastgesteld.
Het tramverkeer op lijnen 25 en 7 werd onderbroken in beide richtingen gedurende 1u13.
Op vandaag heeft de MIVB geen enkele klacht ontvangen met betrekking tot dit ongeval.
De MIVB heeft 2 reacties ontvangen met negatieve ondertoon via social media, op het ogenblik van het ongeval (gelinkt aan de pendelbussen die ingezet werden), en twee andere reacties in de uren na het ongeval, met betrekking tot de vertraging op lijnen 7 en 25 (maar het is moeilijk om in te schatten of deze reacties gelinkt zijn aan het ongeval).

De MIVB heeft ook een bericht ontvangen waarin de trambestuurder gefeliciteerd werd die in de tram bevond die reed achter de betrokken tram. Het ging om felicitaties voor de manier waarop hij met zijn reizigers omging en hoe hij het verkeer regelde zodat de hulpdiensten gemakkelijker ter plaatse konden komen.
Tijdens het ongeval werden de trams op lijnen 7 en 25, die van Buyl kwamen en richting Meiser reden, beperkt tot halte Arsenaal.
De trams op lijnen 7 en 25 die van Meiser kwamen richting Buyl werden beperkt tot halte Leopold III en Meiser.
Ter versterking werden pendelbussen ingelegd tussen de haltes Meiser en Hansen-Soulie.
Geen enkele klacht werd ingediend op vandaag.
Hoewel er steeds meer trams rondrijden in Brussel en er dus steeds meer kilometers worden afgelegd, vermindert het aantal ongevallen waarbij een tram en een voetganger betrokken zijn. Het aantal ongevallen tussen tram en voetganger bedroeg 39 in 2018, tegenover 45 in 2017. Dat is een daling van 13,3%.
Sinds 2015 heeft de MIVB geen enkel ander ongeval tussen tram en een zwakke weggebruiker gekend op deze plaats, en ook niet tussen een tram en een ander voertuig.
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden die al gegeven werden op meerdere parlementaire vragen over tramongevallen bij de MIVB.