Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Subsidies aan de Brusselse gemeenten voor dierenwelzijn

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 46)

 
Datum ontvangst: 02/12/2019 Datum publicatie: 07/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 07/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de bespreking van de begroting heb ik vernomen dat alle Brusselse gemeenten het Gewest om subsidies voor dierenwelzijn hebben gevraagd.

Daarover had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Kunt u meer informatie verstrekken over de subsidies die aan de verschillende Brusselse gemeenten zijn toegekend?

- Kunt u meer informatie verstrekken over de daadwerkelijke bestemming van de subsidies?
 
 
Antwoord    Bijgevoegd vindt u een tabel die een antwoord biedt op al uw vragen.