Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het onaangepast gedrag op straat en de toepassing van de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte, alsook de vormen van seksueel onaangepast gedrag en seksueel onaangepast gedrag op straat.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 41)
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 28)

 
Datum ontvangst: 18/11/2019 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/12/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/12/2019 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement