Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de sterilisatie van de katten in Brussel.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 61)

 
Datum ontvangst: 30/11/2019 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/12/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/12/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement