Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het cyberpesten

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 50)

 
Datum ontvangst: 02/12/2019 Datum publicatie: 17/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Cyberpesten is een plaag die helaas niet stopt bij het verlaten van de school, omdat het 24/7 kan worden beoefend. Bovendien is het niet langer het terrein van de adolescenten, het komt ook steeds vaker voor bij kinderen. Het verzamelen van bewijzen is echter gemakkelijker voor cyberpesten dan voor andere vormen van pesterijen.

Hoeveel klachten voor cyperpesten heeft de politie ontvangen in 2018 voor het Brussels Gewest?

Worden trends in verband met leeftijd en geslacht vastgesteld?

Aan hoeveel klachten werd gevolg gegeven?

Hoe verloopt de samenwerking met de andere Gewesten en met de federale overheid?
 
 
Antwoord    Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de federale regering.

Volgens de statistieken van de federale politie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er in 2018 sprake van 1.180 initiële processen-verbaal wegens cyberpesten.

Wat de samenwerking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de andere Gewesten en de federale regering op dit gebied betreft, verzoek ik u uw vragen te richten tot de heer Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met preventie en veiligheid.