Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de reconversiecellen.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 63)

 
Datum ontvangst: 17/12/2019 Datum publicatie: 22/01/2020 Referentie: B.I.V. 54 (19/20), Blz. 49
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/01/2020 Referentie: B.I.V. 54 (19/20), Blz. 52
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2020 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/01/2020 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 54 (19/20) 50
22/01/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 54 (19/20) 52
22/01/2020 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 54 (19/20) 53