Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het stijgend aantal faillissementen.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 64)

 
Datum ontvangst: 03/12/2019 Datum publicatie: 29/01/2020 Referentie: B.I.V. 60 (19/20), Blz. 9
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/01/2020 Referentie: B.I.V. 60 (19/20), Blz. 11
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2020 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/01/2020 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 60 (19/20) 10
29/01/2020 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 60 (19/20) 11
29/01/2020 Repliek David Leisterh B.I.V. 60 (19/20) 12