Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanwerving en het aandeel van de Brusselaars in de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 33)

 
Datum ontvangst: 03/01/2020 Datum publicatie: 10/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 31/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens Actiris zorgde het Brussels Gewest in 2017 voor ongeveer 727.000 jobs, waarvan 48,9% werden ingenomen door Vlaamse of Waalse pendelaars (respectievelijk 31,8% en 17,1%) en wierf het openbaar bestuur meer aan buiten de gewestgrenzen.

Volgens een verslag over het personeel van de besturen en instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) hadden op 31 december 2017 56,15% van de gewestelijke ambtenaren hun domicilie in het BHG. Zoals u weet, bestaat de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) uit de volgende besturen: Brussel Gewestelijke Coördinatie (BGC); Brussel Plaatselijke Besturen (BPB), Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO), Brussel Mobiliteit (BM), Brussel Financiën en Begroting (BFB), Brussel Fiscaliteit (BF), Brussel Economie & Werkgelegenheid (BEW). Volgens het activiteitenverslag 2018 van de GOB telt het personeel van de GOB 1.541 ambtenaren (760 mannen | 781 vrouwen), verdeeld als volgt: BGC 433, BEW 233, BFB 121, BH 121, BM 521 en BPB 113. Bovendien maakt het verslag gewag van 162 nieuwe collega’s (source: https://2018.overheidsdienst.brussels/cijfers/).

Graag een antwoord op volgende vragen in verband met het personeel dat zijn domicilie heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PBHG), voor ELK van voornoemde openbare besturen:
Op 31 december 2019,
1. Wat was het aandeel van het PBHG (in absolute cijfers en in percentage)? Welk aandeel was dat in 2018?
2. Hoe was het PBHG ingedeeld qua gender, statuut, leeftijdscategorie, opleidings-/arbeidsniveau en qua woongemeente?
3. Hoeveel personen werden aangeworven sedert 2018, jaar na jaar? Hoeveel van hen hebben hun domicilie in het BHG (uitgesplitst naar geslacht, statuut, leeftijd, opleidings-/arbeidsniveau en gemeente van verblijf)?
4. Hoeveel van de vertrekkende ambtenaren werden sinds 2018 vervangen door PBHG en is er sprake van een stijging of daling van het PBHG, jaar na jaar?
5. Ten slotte, werden specifieke beschouwingen of acties op gang gebracht door uw kabinet om een aantal van de reeds bestaande maatregelen te consolideren (bv. aanwervingspremies) ten gunste van de aanwerving van Brusselaars? Werden nieuwe maatregelen genomen?
 
 
Antwoord    1. Op 31 december 2019 zag de verhouding van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerde personeelsleden bij de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel er als volgt uit (door de MIVB ter beschikking gestelde personeelsleden inbegrepen): 205 personeelsleden of 46,91% bij Brussel Gewestelijke Coördinatie, 94 personeelsleden of 39,66% bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, 54 personeelsleden of 40,91% bij Brussel Financiën en Begroting, 48 personeelsleden of 37,21% bij Brussel Huisvesting, 234 personeelsleden of 42,47% bij Brussel Mobiliteit en 48 personeelsleden of 45,28% bij Brussel Plaatselijke Besturen.

Op 31 december 2018 zagen de verhoudingen er, bij wijze van vergelijking, als volgt uit: 198 personeelsleden of 45,73% bij Brussel Gewestelijke Coördinatie, 93 personeelsleden of 39,91% bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, 49 personeelsleden of 40,83% bij Brussel Financiën en Begroting, 45 personeelsleden of 37,50% bij Brussel Huisvesting, 217 personeelsleden of 41,81% bij Brussel Mobiliteit en 52 personeelsleden of 46,02% bij Brussel Plaatselijke Besturen.

2. De verdeling van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerde personeelsleden op basis van het geslacht ziet er als volgt uit: 57,07% vrouwen en 42,93% mannen bij Brussel Gewestelijke Coördinatie, 58,51% vrouwen en 41,49% mannen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, 48,15% vrouwen en 51,85% mannen bij Brussel Financiën en Begroting, 50,00% vrouwen en 50,00% mannen bij Brussel Huisvesting, 29,91% vrouwen en 70,09% mannen bij Brussel Mobiliteit en 58,33% vrouwen en 41,67% mannen bij Brussel Plaatselijke Besturen.

De verdeling op basis van het statuut luidt als volgt: 50,24% statutairen en 49,76% contractuelen bij Brussel Gewestelijke Coördinatie, 64,89% statutairen en 35,11% contractuelen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, 64,81% statutairen en 35,19% contractuelen bij Brussel Financiën en Begroting, 64,58% statutairen en 35,42% contractuelen bij Brussel Huisvesting, 37,18% statutairen en 62,82% contractuelen bij Brussel Mobiliteit en 54,17% statutairen en 45,83% contractuelen bij Brussel Plaatselijke Besturen.

De verdeling op basis van de leeftijdscategorie bij Brussel Gewestelijke Coördinatie ziet er als volgt uit:

- 25 jaar: 3,90%
25 tot 29 jaar: 8,29%
30 tot 34 jaar: 18,05%
35 tot 39 jaar: 17,07%
40 tot 44 jaar: 9,76%
45 tot 49 jaar: 10,73%
50 tot 54 jaar: 11,22%
55 tot 59 jaar: 11,22%
60 jaar en ouder: 9,76%

Bij Brussel Economie en Werkgelegenheid zien de percentages er als volgt uit:

25 tot 29 jaar: 10,64%
30 tot 34 jaar: 15,96%
35 tot 39 jaar: 20,21%
40 tot 44 jaar: 9,57%
45 tot 49 jaar: 11,70%
50 tot 54 jaar: 10,64%
55 tot 59 jaar: 11,70%
60 jaar en ouder: 9,57%

Bij Brussel Financiën en Begroting zien de percentages er als volgt uit:

- 25 jaar: 1,85%
25 tot 29 jaar: 11,11%
30 tot 34 jaar: 24,07%
35 tot 39 jaar: 12,96%
40 tot 44 jaar: 3,70%
45 tot 49 jaar: 18,52%
50 tot 54 jaar: 18,52%
55 tot 59 jaar: 5,56%
60 jaar en ouder: 3,70%


Bij Brussel Huisvesting zijn de percentages als volgt:

- 25 jaar: 2,08%
25 tot 29 jaar: 10,42%
30 tot 34 jaar: 25,00%
35 tot 39 jaar: 14,58%
40 tot 44 jaar: 14,58%
45 tot 49 jaar: 8,33%
50 tot 54 jaar: 10,42%
55 tot 59 jaar: 4,17%
60 jaar en ouder: 10,42%

Bij Brussel Mobiliteit stellen we de volgende percentages vast:

- 25 jaar: 1,71%
25 tot 29 jaar: 5,13%
30 tot 34 jaar: 17,95%
35 tot 39 jaar: 17,09%
40 tot 44 jaar: 13,68%
45 tot 49 jaar: 15,81%
50 tot 54 jaar: 11,97%
55 tot 59 jaar: 8,12%
60 jaar en ouder: 8,55%

Bij Brussel Plaatselijke Besturen zien de percentages er als volgt uit:

- 25 jaar: 2,08%
25 tot 29 jaar: 4,17%
30 tot 34 jaar: 2,08%
35 tot 39 jaar: 10,42%
40 tot 44 jaar: 25,00%
45 tot 49 jaar: 10,42%
50 tot 54 jaar: 12,50%
55 tot 59 jaar: 22,92%
60 jaar en ouder: 10,42%

De verdeling op basis van het studieniveau bij Brussel Gewestelijke Coördinatie ziet er als volgt uit:

Master: 49,76%
Bachelor: 13,66%
Hoger middelbaar: 18,54%
Geen diploma: 18,05%

Bij Brussel Economie en Werkgelegenheid zien deze percentages er als volgt uit:

Master: 41,49%
Bachelor: 19,15%
Hoger middelbaar: 32,98%
Geen diploma: 6,38%
Bij Brussel Financiën en Begroting zien deze percentages er als volgt uit:

Master: 64,81%
Bachelor: 18,52%
Hoger middelbaar: 9,26%
Geen diploma: 7,41%

Bij Brussel Huisvesting zijn de percentages als volgt:

Master: 41,67%
Bachelor: 33,33%
Hoger middelbaar: 20,83%
Geen diploma: 4,17%

Bij Brussel Mobiliteit zien de percentages er als volgt uit:

Master: 44,02%
Bachelor: 25,21%
Hoger middelbaar: 18,80%
Geen diploma: 11,97%

Bij Brussel Plaatselijke Besturen zijn de percentages als volgt:

Master: 64,58%
Bachelor: 8,33%
Hoger middelbaar: 18,75%
Geen diploma 8,33%

De verdeling op basis van Brussels domicilieadres bij Brussel Gewestelijke Coördinatie ziet er als volgt uit:

Anderlecht: 8,78%
Oudergem: 3,41%
Sint-Agatha-Berchem: 3,41%
Brussel: 13,17%
Etterbeek: 3,41%
Evere: 1,46%
Vorst: 5,37%
Ganshoren: 3,41%
Elsene: 7,32%
Jette: 6,83%
Koekelberg: 1,95%
Sint-Jans-Molenbeek: 9,27%
Sint-Gillis: 2,44%
Sint-Joost-ten-Node: 0,49%
Schaarbeek: 11,22%
Ukkel: 9,27%
Watermaal-Bosvoorde: 1,95%
Sint-Lambrechts-Woluwe: 3,90%
Sint-Pieters-Woluwe: 2,93%

Bij Brussel Economie en Werkgelegenheid zien deze percentages er als volgt uit:

Anderlecht: 7,45%
Oudergem: 3,19%
Brussel: 21,28%
Etterbeek: 6,38%
Evere: 3,19%
Vorst: 5,32%
Ganshoren: 3,19%
Elsene: 6,38%
Jette: 8,51%
Sint-Jans-Molenbeek: 6,38%
Sint-Gillis: 5,32%
Schaarbeek: 7,45%
Ukkel: 8,51%
Watermaal-Bosvoorde: 1,06%
Sint-Lambrechts-Woluwe: 4,26%
Sint-Pieters-Woluwe: 2,13%

Bij Brussel Financiën en Begroting zijn deze percentages als volgt:

Anderlecht: 11,11%
Oudergem: 7,41%
Sint-Agatha-Berchem: 1,85%
Brussel: 16,67%
Etterbeek: 3,70%
Vorst: 1,85%
Elsene: 9,26%
Jette: 11,11%
Koekelberg: 1,85%
Sint-Jans-Molenbeek: 5,56%
Sint-Gillis: 1,85%
Schaarbeek: 7,41%
Ukkel: 9,26%
Watermaal-Bosvoorde: 1,85%
Sint-Lambrechts-Woluwe: 5,56%
Sint-Pieters-Woluwe: 3,70%

Bij Brussel Huisvesting zien de percentages er als volgt uit:

Anderlecht: 2,08%
Oudergem: 4,17%
Sint-Agatha-Berchem: 10,42%
Brussel: 8,33%
Ganshoren: 6,25%
Elsene: 4,17%
Jette: 8,33%
Koekelberg: 2,08%
Sint-Gillis: 10,42%
Schaarbeek: 18,75%
Ukkel: 12,50%
Sint-Lamberts-Woluwe: 2,08%
Sint-Pieters-Woluwe: 10,42%

Bij Brussel Mobiliteit zien de percentages er als volgt uit:

Anderlecht: 8,12%
Oudergem: 4,70%
Sint-Agatha-Berchem: 2,14%
Brussel: 13,68%
Etterbeek: 0,43%
Evere: 2,56%
Vorst: 6,84%
Ganshoren: 2,14%
Elsene: 2,99%
Jette: 4,70%
Koekelberg: 0,85%
Sint-Jans-Molenbeek: 13,25%
Sint-Gillis: 2,99%
Sint-Joost-ten-Node: 2,14%
Schaarbeek: 10,26%
Ukkel: 8,12%
Watermaal-Bosvoorde: 3,42%
Sint-Lambrechts-Woluwe: 4,27%
Sint-Pieters-Woluwe: 6,41%

Bij Brussel Plaatselijke Besturen zijn de percentages als volgt:

Anderlecht: 2,08%
Oudergem: 6,25%
Sint-Agatha-Berchem: 4,17%
Brussel: 14,58%
Etterbeek: 8,33%
Evere: 8,33%
Vorst: 14,58%
Ganshoren: 4,17%
Elsene: 10,42%
Jette: 4,17%
Sint-Joost-ten-Node: 2,08%
Schaarbeek: 6,25%
Ukkel: 6,25%
Sint-Lambrechts-Woluwe: 8,33%

3. In 2018 was het aantal bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in dienst getreden als volgt (door de MIVB ter beschikking gestelde personeelsleden niet meegerekend): 56 personeelsleden bij Brussel Gewestelijke Coördinatie waarvan er 32 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd waren, 18 personeelsleden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid waarvan er 8 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd waren, 15 personeelsleden bij Brussel Financiën en Begroting waarvan er 9 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd waren, 16 personeelsleden bij Brussel Huisvesting waarvan er 7 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd waren, 29 personeelsleden bij Brussel Mobiliteit waarvan er 13 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd waren en 6 personeelsleden bij Brussel Plaatselijke Besturen waarvan er 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd was.

In 2019 zag het aantal indiensttredingen er als volgt uit (door de MIVB ter beschikking gestelde personeelsleden evenmin meegerekend): 46 personeelsleden bij Brussel Gewestelijke Coördinatie waarvan er 29 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd waren, 14 personeelsleden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid waarvan er 7 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd waren, 16 personeelsleden bij Brussel Financiën en Begroting waarvan er 6 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd waren, 10 personeelsleden bij Brussel Huisvesting waarvan er 4 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd waren, 48 personeelsleden bij Brussel Mobiliteit waarvan er 20 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd waren en geen indiensttredingen bij Brussel Plaatselijke Besturen.

De onderstaande cijfers geven per jaar en per bestuur de uitsplitsing weer op basis van geslacht, statuut, leeftijdscategorie, studieniveau en gemeente van woonplaats van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerde en in dienst getreden personeelsleden.

In 2018,

Bij Brussel Gewestelijke Coördinatie:

Vrouwen: 20
Mannen: 12

Statutairen: 9
Contractuelen: 23

- 25 jaar: 4
25 tot 29 jaar: 5
30 tot 34 jaar: 10
35 tot 39 jaar: 4
40 tot 44 jaar: 1
45 tot 49 jaar: 3
50 tot 54 jaar: 2
55 tot 59 jaar: 3

Master: 15
Bachelor: 4
Hoger middelbaar: 5
Geen diploma: 8

Anderlecht: 4
Sint-Agatha-Berchem: 2
Brussel: 1
Etterbeek: 2
Evere: 1
Vorst: 8
Ganshoren: 1
Elsene: 2
Jette: 1
Schaarbeek: 5
Ukkel: 2
Watermaal-Bosvoorde: 1
Sint-Lambrechts-Woluwe: 1
Sint-Pieters-Woluwe: 1

Bij Brussel Economie en Werkgelegenheid:

Vrouwen: 4
Mannen: 4

Statutairen: 3
Contractuelen: 5

- 25 jaar: 1
25 tot 29 jaar: 4
30 tot 34 jaar: 2
35 tot 39 jaar: 1

Master: 4
Bachelor: 4

Brussel: 1
Elsene: 1
Sint-Jans-Molenbeek: 1
Schaarbeek: 1
Sint-Lambrechts-Woluwe: 2
Sint-Pieters-Woluwe: 2

Bij Brussel Financiën en Begroting:

Vrouwen: 2
Mannen: 7

Statutairen: 6
Contractuelen: 3


25 tot 29 jaar: 4
30 tot 34 jaar: 3
40 tot 44 jaar: 1
50 tot 54 jaar: 1

Master: 7
Bachelor: 1
Hoger middelbaar: 1

Anderlecht: 1
Brussel: 1
Elsene: 2
Jette: 2
Koekelberg: 1
Ukkel: 2

Bij Brussel Huisvesting:

Vrouwen: 6
Mannen: 1

Statutairen: 1
Contractuelen: 6

- 25 jaar: 1
25 tot 29 jaar: 1
30 tot 34 jaar: 4
35 tot 39 jaar: 1

Master: 3
Bachelor: 3
Hoger middelbaar: 1

Brussel: 1
Koekelberg: 2
Sint-Gillis: 2
Schaarbeek: 1
Sint-Pieters-Woluwe: 1

Bij Brussel Mobiliteit:

Vrouwen: 4
Mannen: 9

Statutairen: 3
Contractuelen: 10

25 tot 29 jaar: 4
30 tot 34 jaar: 4
35 tot 39 jaar: 1
40 tot 44 jaar: 1
45 tot 49 jaar: 3

Master: 6
Bachelor: 6
Geen diploma: 1

Oudergem: 2
Brussel: 1
Evere: 1
Vorst: 1
Ganshoren: 1
Elsene: 1
Jette: 1
Sint-Jans-Molenbeek: 2
Sint-Joost-ten-Node: 1
Watermaal-Bosvoorde: 1
Sint-Lambrechts-Woluwe: 1

Bij Brussel Plaatselijke Besturen:

Vrouwen: 1

Statutairen: 1

40 tot 44 jaar: 1

Master: 1

Evere: 1

In 2019,

Bij Brussel Gewestelijke Coördinatie:

Vrouwen: 11
Mannen: 18

Statutairen: 10
Contractuelen: 19

- 25 jaar: 8
25 tot 29 jaar: 4
30 tot 34 jaar: 5
35 tot 39 jaar: 3
40 tot 44 jaar: 5
50 tot 54 jaar: 2
55 tot 59 jaar: 2

Master: 7
Bachelor: 7
Hoger middelbaar: 5
Geen diploma: 10

Anderlecht: 5
Oudergem: 2
Brussel: 4
Evere: 1
Vorst: 1
Elsene: 2
Jette: 1
Koekelberg: 1
Sint-Jans-Molenbeek: 5
Sint-Joost-ten-Node: 1
Schaarbeek: 3
Ukkel: 3

Bij Brussel Economie en Werkgelegenheid:

Vrouwen: 4
Mannen: 3

Statutairen: 3
Contractuelen: 4

30 tot 34 jaar: 5
35 tot 39 jaar: 1
40 tot 44 jaar: 1

Master: 1
Bachelor: 2
Hoger middelbaar: 4

Anderlecht: 1
Brussel: 2
Etterbeek: 1
Ganshoren: 1
Elsene: 1
Sint-Gillis: 1

Bij Brussel Financiën en Begroting:

Vrouwen: 3
Mannen: 3

Statutairen: 2
Contractuelen: 4

- 25 jaar: 1
25 tot 29 jaar: 4
40 tot 44 jaar: 1

Master: 4
Bachelor: 1
Hoger middelbaar: 1

Oudergem: 1
Brussel: 1
Jette: 1
Sint-Jans-Molenbeek: 2
Sint-Gillis: 1
Bij Brussel Huisvesting:

Vrouwen: 1
Mannen: 3

Statutairen: 3
Contractuelen: 1

30 tot 34 jaar: 2
40 tot 44 jaar: 1
50 tot 54 jaar: 1

Master: 2
Bachelor: 1
Hoger middelbaar: 1

Brussel: 1
Schaarbeek: 3

Bij Brussel Mobiliteit:

Vrouwen: 5
Mannen: 15

Statutairen: 7
Contractuelen: 13

- 25 jaar: 3
25 tot 29 jaar: 3
30 tot 34 jaar: 3
35 tot 39 jaar: 8
40 tot 44 jaar: 1
50 tot 54 jaar: 1
55 tot 59 jaar: 1

Master: 6
Bachelor: 2
Hoger middelbaar: 11
Geen diploma: 1

Brussel: 2
Vorst: 1
Elsene: 1
Jette: 4
Sint-Jans-Molenbeek: 2
Sint-Gillis: 1
Sint-Joost-ten-Node: 1
Schaarbeek: 2
Ukkel: 3
Watermaal-Bosvoorde: 2
Sint-Pieters-Woluwe: 1

En geen nieuwe personeelsleden bij Brussel Plaatselijke Besturen.

4. Wat betreft de personeelsleden die sinds 2018 bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel vertrokken zijn, werden er in 2018 12 vervangen. 8 onder hen waren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd. In 2019 werden er 34 personeelsleden vervangen, waarvan er 17 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd waren.

5. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel werkt actief samen met Brussel Openbaar Ambt en Actiris om de aanwerving van Brusselaars te bevorderen via specifieke kanalen die in het bijzonder voor hen bedoeld zijn. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel neemt bovendien jaarlijks deel aan de Jobfair, een evenement in Brussel dat jaarlijks een 4.000-tal bezoekers op de been brengt, waarvan het merendeel Brusselaars zijn.