Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de middelen die worden ingezet voor de implementatie van handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 52)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 06/01/2020 Datum publicatie: 17/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 16 december 2019 heeft in het Brussels Parlement het colloquium “Handistreaming, partout et surtout, overal en vooral” plaatsgevonden. Dat colloquium bood de gelegenheid om, onder andere, de balans op te maken van de uitdagingen in verband met handistreaming en de aanspreekpunten handistreaming, de implementatie ervan in de ministeriële kabinetten en de besturen, en de te maken vorderingen op het vlak van toegankelijkheid in gebouwen, vervoer, straten en parken, woningen, op websites…
Met handistreaming bereiden we de samenleving van morgen voor door rekening te houden met handicaps in alle beleidsmaatregelen en projecten, via een preventieve, transversale en systematische aanpak, zodat personen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan de samenleving.
Graag wil ik u, in uw hoedanigheid van staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (bevoegdheid gedelegeerd door minister Sven Gatz) EN wat betreft handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren, de volgende vragen stellen:
1. Hebben leden van uw bestuur deelgenomen aan het colloquium van 16 december 2019?
2. Werden aanspreekpunten handistreaming aangeduid? Zo ja, waar (besturen, andere)?
3. Welke denkpistes en/of vorderingen werden gemaakt op het vlak van toegankelijkheid?
4. Inzake de kosten en financieringsbronnen, en wat uw eigen bevoegdheden betreft, welke bedragen van de begrotingen werden uitgetrokken voor de inachtneming van handicaps?
5. Wat uw eigen bevoegdheden betreft, werden er statistische gegevens verzameld? Zo ja, welke en door wie? Zijn er eventueel indicatoren aan het licht gekomen?
 
 
Antwoord    Mijn administraties hebben niet deelgenomen aan het colloquium. Urban.brussels en hub.brussels beschikken momenteel nog niet over een aanspreekpunt Handistreaming. Bij de DBDMH, is de diversiteitsmanager DBDMH eveneens referent Handistreaming.

Voor de andere vragen rond teogankelijkheid etc. verwijs ik u door naar mijn antwoord op uw vorige schriftelijke vraag over Handistreaming.