Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sluiting van de Lipton-fabriek in Vorst

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 43)

 
Datum ontvangst: 08/01/2020 Datum publicatie: 17/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 31 december vorig jaar heeft de Lipton-fabriek, die eigendom is van de multinational Unilever, voorgoed de deuren gesloten. De productie wordt gedelokaliseerd naar Polen, waardoor 126 werknemers (en evenveel gezinnen) in de kou komen te staan. Dat alles wegens het winstbejag van een multinational. Het is dus nu tijd voor evaluatie, reflectie en actie.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Wordt er gewerkt aan een plan om de werknemers van Lipton te begeleiden? Zo ja, kunt u het plan toelichten en een stand van zaken opmaken?
- Worden er sinds 2018 subsidies of steun (voor tewerkstelling, opleiding, investeringen, premies, ...) toegekend aan deze onderneming? Zo ja, welke bedragen en welke soorten steun?
- Worden de eventuele steun en subsidies terugbetaald? Hebt u dat gevraagd? Zo ja, in welke vorm?
- Wat is de toekomst voor de fabrieksgebouwen, die zeer goed gelegen zijn voor een industriële productie (ver van woonwijken, in de buurt van een treinstation, dicht bij de snelweg)? Wat is het standpunt van de regering hierover? Wat hebt u gedaan of bent u van plan te doen?
 
 
Antwoord    Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen over de gevolgen van de sluiting van de Lipton-fabriek in Vorst. Wat betreft het specifieke plan om de personeelsleden te begeleiden, verwijs ik u door naar mijn collega Bernard Clerfayt, die bevoegd is voor werkgelegenheid. Wat de steun betreft, heeft Lipton noch bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, noch bij Innoviris enige steun aangevraagd.

De gebouwen zijn eigendom van de Vennootschap Montea. De Lipton-fabriek huurde deze gebouwen. We kunnen niet voorspellen wat de eigenaar van de vennootschap zal beslissen, maar de teams van Citydev en Hub.brussels zijn uiteraard bereid om Montea te begeleiden bij de implementatie van een mogelijk project dat van economisch belang is voor het Brussels Gewest.