Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de slechte staat van de sociale woningen gelegen te Koninginnelaan 252 en 264 te Laken.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 60)

 
Datum ontvangst: 10/01/2020 Datum publicatie: 11/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/01/2020 Ontvankelijk p.m.
11/02/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Ik werd onlangs gecontacteerd door de bewoners van de sociale woningen gelegen te Koninginnelaan 252 en 264 inzake de slechte realisatie van sommige werken en onderhoud van hun woningen. Deze sociale woningen worden door de huisvestingmaatschappij COMENSIA beheerd. Volgens de bewoners van deze sociale woningen werden meermaals contacten gelegd met de Directie van Comensia om duurzame oplossingen te vinden om zo snel mogelijk de onderhouds- en renovatiewerken te laten starten, maar hieraan werd weinig tot geen gevolg aan gegeven.
In 2017 werden 2 huurverhogingen doorgevoerd + een verhoging van de gemeenschappelijke lasten. Deze verhogingen vertalen zich niet in een beter onderhoud van het gebouw en de woningen van de huurders.
Verschillende mankementen werden vastgesteld op verschillende niveaus. Heel slechte kwaliteit van ramen, geen onderhoud van de verwarmingsketens, licht blijft dag en nacht branden in de inkomenshallen, geen onderhoud van de gemeenschappelijke delen, slecht onderhoud van de rioleringsaansluitingen, enz.

Vandaar mijn vragen:
- Hoe verklaart Comensia dat er geen vervolg werd gegeven aan de verschillende klachten/brieven/mails van de huurders van de woningen gelegen te Koninginnelaan 252 en 264?
- Welke stappen zullen door Comensia worden ondernomen om zo snel mogelijk de nodige werken te laten doorvoeren? Voorziet Comensia een infomoment met de huurders om hierover te discussiëren?
- De communicatie tussen Comensia en de huurders verloopt zeer moeizaam; wat doet Comensia om de communicatie te verbeteren?
 
 
Antwoord    Met betrekking tot uw eerste vraag:
De OVM Comensia heeft geen formele klachten ontvangen van de huurders van deze gebouwen. Twee - niet aangetekende - brieven die Comensia op 27/11 en 06/12/2019 heeft ontvangen, werden tot nu toe echter niet schriftelijk beantwoord door Comensia, aangezien de punten die hierin vermeld worden reeds het onderwerp hebben uitgemaakt van talrijke uitwisselingen tijdens de vergaderingen van huurders.

De vraag wordt niet rechtstreeks gesteld, maar wordt in de inleidende tekst vermeld: de huurverhoging is het resultaat van de jaarlijkse herziening van de huurprijzen zoals vastgelegd in de regels met betrekking tot de verhuur van sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De basishuurprijzen werden bij elke herziening door de BGHM naar behoren goedgekeurd.

Met betrekking tot uw tweede vraag:
De 26 woningen gelegen aan de Koninginnelaan 252 en 264 werden eind 2014 opgeleverd door de voormalige OVM Brussels Thuis en werden te huur gesteld vanaf 01/01/2015. Het gaat dus om nieuwe woningen en de huurders die er wonen zijn de eerste bewoners.

Hieronder vindt u de verschillende werken die in deze woningen hebben plaatsgevonden:
· Het buitenschrijnwerk bestaat uit alu kozijnen met thermisch onderbroken Reynaers-profielen, dubbele akoestische beglazing
met anti-inbraakbeslag WK3. Deze ramen beschikken over een vergrendelingssysteem. Er zijn één of twee gevallen geweest waarbij de huurders per ongeluk de opening hebben "geforceerd" door het breken van de spanjoletten. De herstellingswerken werden aangerekend aan de betrokken huurders, hetgeen ze aanvechten;
· Wat de individuele verwarmingsketels betreft: er waren twee problemen die zijn opgelost;
· Het onderhoud van de ketels werd uitgevoerd in oktober 2018 en moet om de twee jaar gebeuren voor gas, dus dit onderhoud staat gepland voor 2020;
· Het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw wordt twee dagen per week uitgevoerd door een schoonmaker, een medewerker van Comensia.

In bijlage vindt u een tabel met daarin de specifieke interventies voor de individuele ketels voor 2019.

Met betrekking tot uw laatste vraag:

De laatste vergaderingen van COGELO (algemene vergadering van huurders) vonden plaats op 13/05/2019 en 25/11/2019.
Sinds hun intrede in het pand hebben de huurders meerdere malen de gelegenheid gehad om hun standpunten en de verschillende technische problemen die zij in hun gebouw en in hun woning hebben ondervonden, te uiten. Ze hebben ook de mogelijkheid om een technisch probleem aan de Helpdesk van Comensia te melden.

De aangesneden thema's zijn voornamelijk de volgende:
· De oplevering van de bouwwerken van de gebouwen en mogelijke constructiefouten;
· Het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, de parkeerplaatsen en de binnenplaats;
· Het ophalen van de vuilnisbakken en grofvuil;
· Problemen met de aanpassing van het buitenschrijnwerk (raamkozijnen) in het ene of andere appartement;
· Vragen met betrekking tot de isolatie van de appartementen die zich boven de garages bevinden;
· Het terugkerende probleem waarbij de rioolputjes in de kelder overlopen (terugstuwing vanuit de riolering in de straten, maar ook de aanwezigheid van doekjes en "wattenstaafjes").

Alle gerapporteerde punten werden door Comensia behandeld volgens de gebruikelijke regels, rekening houdend met de contractuele verplichtingen van de sociale verhuurder, de rechten en plichten van de eigenaars en huurders.

Comensia heeft bij verschillende gelegenheden informatie verstrekt en heeft ingegrepen door middel van technische bezoeken en interventies.
Voorstellen voor een participatieve samenwerking met het oog op de verlaging van de huurprijzen werden ook samen met de huurders onderzocht in overeenstemming met de dynamiek van de coöperatieve vennootschap van huurders.

De grote misvatting van sommige huurders ligt in het feit dat zij overtuigd zijn van het bestaan van constructiefouten en dat Comensia voor deze kwesties gerechtelijke stappen heeft ondernomen tegen de aannemer. Deze procedure heeft echter betrekking op financiële kwesties in verband met eindafrekeningen en boetes wegens laattijdige uitvoering, maar niet op technische problemen, aangezien de voorlopige en definitieve oplevering werden goedgekeurd.

Met betrekking tot deze kwestie is er sprake van een hardnekkige impasse en misvatting.

Het is een feit dat het terugkerende probleem waarbij er sprake is van terugstuwing vanuit de rioolputten zeer onaangenaam is voor de huurders. Dit probleem is het resultaat van verstoppingen die de huurders zelf hebben veroorzaakt - zoals Comensia soms nog tegenkomt in andere gebouwen van haar woningbestand - maar doet zich ook voor tijdens grote onweersbuien waarbij er sprake is van terugstuwing vanuit het openbare netwerk dat door VIVAQUA wordt beheerd. De diensten van de OVM staan overigens in contact met de beheerder van het openbare rioleringsnetwerk om een definitieve oplossing te vinden voor deze kritieke situatie.

Omwille van deze problemen en de kritiek van de huurders heeft de OVM verschillende bijeenkomsten van huurders georganiseerd in de gemeenschappelijke zaal van het gebouw. Desalniettemin heeft de OVM de huurders voor deze vastgelopen situatie geadviseerd om een derde arbiter in te schakelen, zoals de vrederechter of een andere beroepsprocedure die in de wetgeving is opgenomen.

Tot op heden werd deze mogelijkheid nog niet onderzocht door de huurders die een klacht hebben ingediend.