Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de camera's en het gewestelijk videoplatform.

Indiener(s)
Hilde Sabbe
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 94)

 
Datum ontvangst: 13/01/2020 Datum publicatie: 19/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In 2014 begon de Brusselse regering aan de uitbouw van één gewestelijk videoplatform voor het beheer van de bewakingscamera’s en het bewaren van camerabeelden.
Het platform bundelt alle Brusselse camerabeelden beheerd door gewestelijke overheidsdiensten en politiezones (waaronder dus ook de beelden van ANPR-camera’s). Het Gewestelijk Centraal Verwerkingscentrum baseert zich op cameragegevens om boetes voor snelheidsovertredingen op te stellen.
Mijn vragen
- Om videobeelden op te nemen en te interpreteren zijn dure technologieën nodig. Hoeveel camera’s zijn geïntegreerd in het gedeelde Gewestelijk platform?
- Camerabewaking is quasi overal. Hoeveel publieke, private, mobiele en vaste camera’s zijn er in Brussel?
- Geen enkele stad doet camera’s weg, er komen dus nog camera’s bij, ook gewestelijke. Wat is het groeipad? Hoeveel capaciteit heeft het gewestelijk videoplatform om deze beelden vandaag en in de toekomst te verwerken (qua software, personeel, opslagcapaciteit...). Graag verduidelijking.
- Politiezones Brussel West, Brussel Zuid, Ukkel/ Watermaal-Bosvoorde/Oudergem maken deel uit van het platform. Politiezone Brussel/Elsene komt er binnenkort bij. Wat zijn de redenen dat sommige politiezones zich er niet bij aansluiten? Zullen alle politiezones uit Brussel zich uiteindelijk aansluiten en zo ja, wanneer? Ook de haven van Brussel en de MIVB gebruiken het systeem. Zijn er nog andere gewestelijke instellingen met camera’s? Zo ja, welke? Zullen zij ook aansluiten en zo ja, wat is de timing?
- Idealiter worden camera’s geplaatst op basis van een objectieve nood, die empirisch werd vastgesteld. Wie bepaalt waar de nieuwe camera’s komen? Hoe monitort u waar de camera’s komen? Wie gaat na in hoeverre de inzet van camerabewaking proportioneel en effectief is? Graag verduidelijking.
- Burgers moeten weten wie achter de knoppen van de camera’s zit, of het nu over publieke of om private bewaking gaat. Hoe communiceert de overheid hierover? Wie controleert of de private camera’s correct hun publiek informeren? Wat zijn de vaststellingen?
De voornaamste doelstelling is het ondersteunen van politiediensten bij het uitvoeren van diverse taken. Toch kan een camera geen politiepersoneel vervangen. Wat zijn de reële effecten van het camerabeleid? Hoe wordt het effect van de verschillende camera’s gemeten? Wie maakt de algemene analyse?
 
 
Antwoord    Vandaag zijn ongeveer 600 openbare videobewakingscamera’s en 286 ANPR-camera’s geïntegreerd op het gewestelijk videobewakingsplatform. De openbare camera’s van de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene worden momenteel geïntegreerd, wat ervoor zal zorgen dat het platform in totaal vrijwel 1000 videobewakingscamera’s zal omvatten. Wij beschikken niet over cijfers met betrekking tot privécamera’s.
De beslissing om camera’s toe te voegen, behoort toe aan actoren als de gemeenten, de politiezones, Brussel Mobiliteit, de Haven van Brussel.

Wat louter het Gewest betreft, wordt het aantal ANPR-camera’s op 330 gebracht in de loop van 2020.

Het gewestelijk videobewakingsplatform is specifiek ontworpen om een verdere toename van het aantal camera’s toe te laten. De oorspronkelijke capaciteit waarin werd voorzien in 2014 bedroeg 1500 te integreren camera’s die beheerd en geregistreerd worden en waarvan de beelden gedurende de wettelijke periode van 30 dagen bewaard moeten worden.

Van de 6 politiezones wachten er twee op het definitief akkoord van hun Politiecollege en de ondertekening van de aansluitingsovereenkomsten met BPV.

Dit moet de komende maanden in orde komen zodat nog in de loop van dit jaar alle politiezones, maar ook de Haven, de MIVB en Brussel Mobiliteit deelnemen in het gewestelijk platform.
De camera’s worden overeenkomstig de wet aangegeven aan de controlecommissie, wat zichtbaar is door het wettelijk pictogram voor camera’s.
Wat we met de invoering van de camera’s winnen aan capaciteit en politiepersoneel is moeilijk te becijferen maar de veiligheid verbetert hierdoor aanzienlijk, zeker door het preventief effect ervan.