Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de genderdiversiteit bij de DBDMH

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 59)

 
Datum ontvangst: 13/01/2020 Datum publicatie: 10/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 07/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Over de genderdiversiteit bij de DBDMH had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Hoeveel diversiteitsplannen zijn er uitgevoerd?
- Is er een evaluatie gehouden? Zo ja, wat zijn de conclusies?
- Wat is het percentage vrouwen binnen het administratief personeel van de DBDMH?
- Wat is het percentage vrouwen binnen het operationeel personeel van de DBDMH?
- Hoeveel personen worden gemiddeld per jaar aangeworven voor het administratief personeel van de DBDMH?
- Hoeveel personen worden gemiddeld per jaar aangeworven voor het operationeel personeel van de DBDMH?
- Hoe verloopt de rekruteringsprocedure voor de operationele afdeling van de DBDMH precies? Hoe zien de verschillende fasen eruit?
 
 
Antwoord    Bij de DBDMH zijn sinds de aanstelling van de Diversiteitsmanager in 2012, 4 tweejaarlijkse diversiteitsplannen opgesteld.
Het eerste actieplan Diversiteit heeft betrekking op de jaren 2013-2014, het tweede op de jaren 2015-2016, het derde op 2017-2018 en het vierde op 2019-2020.
Elk plan werd goedgekeurd door de begeleidingscommissie Diversiteit, het Basisoverlegcomité en de Directieraad.
Na goedkeuring door de verschillende interne instanties, werden de Diversiteitsplannen opgestuurd naar de Staatssecretaris bevoegd voor de DBDMH evenals naar het Gewestelijk Diversiteitscomité.

Om de 2 jaar worden de Diversiteitsplannen geëvalueerd vooraleer er een nieuw actieplan Diversiteit opgesteld wordt in samenwerking met de consultancydienst Diversiteit van Actiris.
Dikwijls worden de acties die niet zijn uitgevoerd en die relevant blijven, opgenomen in het volgende actieplan Diversiteit. Aan de acties voorzien in het actieplan Diversiteit, worden specifieke acties toegevoegd zoals de deelname aan een informatiedag over het beroep van de brandweervrouwen, de oprichting van een specifieke werkgroep (infrastructuren, ...).


Bij de DBDMH telt het administratief kader 50,46 % vrouwen (109 vrouwen en 107 mannen)


Bij de DBDMH telt het operationeel kader 0,97 % vrouwen (11 vrouwen en 1122 mannen).
Aanwerving administratief personeel
2015 : 9
2016 : 17
2017 : 32
2018 : 11
2019 : 29
Gemiddelde op 5 jaar: 19,6 personen per jaar

Aanwerving operationeel personeel
2015 : 49
2016 : /
2017 : 101
2018 : 73
2019 : 64
Gemiddelde op 5 jaar: 57,4 personen per jaar

Wervingsprocedure operationeel personeel

1. Voorbereidende stap
- Inhoud van de informaticamodules
- Actualisering van de syllabus van de te verwerven kennis
- Inhoud van de fysieke testen
- Voorbereidende vergaderingen met SELOR / Talent
- Publicatie in het Belgisch Staatsblad met oproep tot kandidaatstelling

2.
Aanwerving
- Verplichte informatiesessie voor de kandidaten
- Computertest betreffende technische en regionale kennis
- Fysieke testen
- Mondeling gesprek
- Zwemtest
- VO2max-test en medisch onderzoek
- Samenstelling van de reservelijst van geslaagde kandidaten

3.
Indiensttreding
- Indiensttreding in groepen van 24 rekruten
- Opleiding (stage) van 1 jaar van de rekruten
- Benoemingsplechtigheid