Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het vertrek van DriveNow

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 172)

 
Datum ontvangst: 08/01/2020 Datum publicatie: 03/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 26/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Wij hebben deze week vernomen dat de operator DriveNow ons Gewest zal verlaten op 1 maart aanstaande.

Bent u op de hoogte gebracht van die beslissing vóór de bekendmaking in de pers?

Wat zijn de beweegredenen van de operator om te vertrekken uit ons Gewest?

Had de operator u, alvorens een dergelijke beslissing te nemen, de redenen meegedeeld die hem ertoe zouden kunnen brengen het Gewest te verlaten?
 
 
Antwoord    Zie het antwoord dat ik heb gegeven op dezelfde vragen die de heer Leisterh in de Commissie Mobiliteit heeft gesteld op 14 januari 2020.